Arbejdstøj og profilbeklædning

Reglerne om arbejdstøj er i princippet ligetil: Hvis en medarbejder får stillet arbejdstøj til rådighed, skal hun ikke beskattes af det, og virksomheden kan trække omkostningen fra. Tilsvarende for selvstændige uden ansatte.  Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt, før man uden videre kan uniformere hele firmaet:
Tøjet skal have en særlig karakter, sådan at det ikke kan erstatte almindelig beklædning. F.eks. kitler, sikkerhedstøj eller uniformer. Eller arbejdet skal medføre et ekstraordinært stort slid eller tilsmudsning af tøjet.
Hvis du arbejder inden for et fag, som kræver speciel beklædning, skal du kunne forklare dine tøj køb, for dem er der jævnligt spørgsmål om fra SKAT. F.eks. kunstnere, som bruger særlig beklædning til sceneoptræden: Hvordan kan man vide, at tøjet ikke også kan bruges privat? Hovedreglen er, at tøjet ikke skal kunne erstatte privat beklædning.

Profilbeklædning eller arbejdstøj

Hvis du som arbejdsgiver ønsker, at medarbejderne benytter særligt tøj i arbejdstiden eller ved specielle anledninger, f.eks. salgsarrangementer eller messer, taler vi om profilbeklædning.
Hvis tøjet kan bruges privat, skal der betales skat af værdien. Men hvis der er isat (diskret men synligt) logo, er det en lidt anden sag: Virksomheden kan fradrage hele udgiften, og der er også momsafdrag. Medarbejderne skal være skriftligt orienteret om, at beklædningen kun er til erhvervsmæssig brug, og at tøjet, skal leveres tilbage ved ophør med jobbet.
Faktisk skal tøjet beskattes som B-indkomst til trods for de store begrænsninger i brugen, men profilbeklædning falder ind under bagatelgrænsen, og tøjet kan derfor udleveres skattefrit, hvis ikke der har været ydet personalegoder for et samlet beløb, som i år er kr. 5.100 pr. medarbejder.
For selvstændige uden ansatte gælder den ovennævnte regel ikke, her anses tøjet for at erstatte almindelig beklædning og er derfor ikke en fradragsberettiget udgift.

T-shirts som reklame

T-shirts og tilsvarende småindkøb med virksomhedens navn/logo (under 100 kr. + moms), som produceres i et stort antal og uddeles til en ubestemt kreds af modtagere er reklameudgift med mindre der er tale om arbejdstøj, og i begge tilfælde er udgiften fuldt fradragsberettiget.
 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk