StudieVirksomhed – lær det mens du læser

Hver tredje universitetsstuderende vil være selvstændig, men kun hver tyvende prøver drømmen af, mens de læser. Med pilotprojekt StudieVirksomhed vil Dansk Iværksætter Forening vise, at det er god studievirksomhed at starte egen virksomhed, mens man læser. Vi opfordrer de studerende til at komme tættere på drømmen og se, om det er noget for dem. Drømme er godt. Drømme, der bliver ført ud i livet, er bedre.

God studievirksomhed
Ved DIF’s sommerfest 2005 gav over hundrede medlemmer deres bud på foreningens fremtidige indsatsområder. Iværksætteri i Uddannelsessystemet var blandt topscorerne og det var god timing, for iværksætterindsatsen StudieVirksomhed var allerede under forberedelse. Et par måneder senere havde DIF finansieringsplanen klar, ansøgningen kom hjem og iværksætterindsatsen er nu i fuld gang. Hen over forårssemestret 2006 har Dansk Iværksætter Forening, Selvstændighedsfonden og Iværksætterakademi IDEA således gang i en række aktiviteter på tværs af udvalgte universiteter i Storkøbenhavn. Målgruppen er studerende, der overvejer eller allerede har startet StudieVirksomhed. Ambitionen er på sigt at gøre indsatsen StudieVirksomhed landsdækkende.

Erhvervspraktik i egen virksomhed
Viden skærpes, når den tilegnes og afprøves i praksis. Vi ser StudieVirksomhed som den studerendes mulighed for at tage erhvervspraktik i egen virksomhed – og dermed indfri det potentiale af praksislæring, der starter lige uden for skolen. Vi ser SU’en som startkapitalen, der sikrer rugbrødet på bordet og tag over hovedet. Resten hentes hjem via StudieVirksomheden. Men hvorfor starte egen Studie-Virksomhed – egentlig? Flere nævner, at de bare ikke kan lade være og må prøve det af. Andre har rationelle bevæggrunde: At det er et godt tidspunkt for opstart samt at det styrker studiet. Andre igen ser muligheder for at kapitalisere på deres opgaver – at gå fra afhandling til handling – eller for at kapitalisere på deres brancheerfaring, f.eks. erhvervet via studiejobs.

Hvad gør vi?
Med StudieVirksomhed vil Dansk Iværksætter Forening bidrage til, at StudieVirksomheder henter inspiration og møder samarbejdspartnere. Netværk for StudieVirksomhed er online forum for studerende, der overvejer eller allerede har startet egen selv. Vi opfordrer også undervisere, vejledere, erhvervsfolk og andre, der interesserer sig for at starte selv ved universiteterne, til at tilmelde sig. Og vi afholder Markedspladser, hvor StudieVirksomheder præsenterer deres produkter og møder nye spændende samarbejdspartnere – gerne studerende med anden faglig og andet indhold i værktøjskassen. Flere af arrangementerne afholdes i samarbejde med studerendes lokale iværksætternetværk, såsom Stardust på CBS, og i samarbejde med Venture Cup. Nyhedsbrevet, Nyt om StudieVirksomhed, samler indsatsen, bringer nyt og profilerer StudieVirksomheder.

Invitation til samarbejde

Vi afholder Inspirationsaftener, hvor organisationer og virksomheder vinkler deres virke i forhold StudieVirksomhed-er. Inspirationsaftnerne handler om at vise StudieVirksomhederne de eksterne ressourcer – såsom Erhvervsservices gratis vejledning, ASE’s Iværksættervagter, Rotaract’s netværk m.fl. – der omgiver dem og står klar til at give en hånd. Studerende har allerede budt ind på at tage aktivt del i indsatsen og alle er velkomne til at tage kontakt med gode ideer. Vi vil i det hele taget gerne bidrage til at samle, synliggøre og skærpe ressourcerne omkring Studie-Virksomhederne. Vi inviterer undervisere, vejledere, iværksætterinstitutioner og er-hvervsfolk til samarbejde m.hb.p. at skabe bedre rammer for studerende, der vil selv – og gør det. Starter egen virksomhed og derved udbygger netværk, skærper cv’et og tilegner sig uvurderlig erfaring med håndværket at drive egen virksomhed.

Del indlægget