Kan mindreårige starte egen virksomhed

SPØRGSMÅL: Jeg er 17 år gammel og vil gerne starte egen virksomhed. Må jeg det, når jeg endnu ikke er myndig? Hvis ikke, hvor gammel skal man så minimum være?

SVAR: Du skal normalt være 18 år. Men der er en mulighed for dispensation. Reglerne om det står i Værgemålslovens § 43, som lyder:
§ 43. Værgen (dine forældre) for en umyndig (dig), der er fyldt 15 år, kan med statsamtets godkendelse tillade, at denne på egen hånd udøver næring eller anden virksomhed. Stk. 2. En umyndig, der har tilladelse til at udøve næring eller virksomhed, kan på egen hånd indgå de retshandler, som falder inden for virksomhedens område. Stk. 3. Værgen kan med statsamtets godkendelse tilbagekalde tilladelsen. Tilbagekaldelsen får kun virkning for tredjemand, hvis denne kendte eller burde kende den.
 

Svar leveret af Ret&Råd – www.retraad.dk

Del indlægget