Iværksætterfestival i centrum af København

Det er ved at møde nogen eller noget, ved at udsætte sig for noget, at ideer opstår og usikkerhed kan blive til afklaring.
Sådan formulerer Københavns Kommune ideen bag hovedstadens iværksætterfestival, som afholdes fra onsdag den 1. februar til lørdag den 4. februar 2006. Iværksættere skal udsættes for hinanden og for et hav af indtryk og udtryk fra perso-
ner, der har noget på hjerte om iværksætteri, og det hele foregår i hjertet af København – nærmere bestemt på Rådhuset og fem scener nær ved.
Det er nemlig lykkes kommunen at få en række store organisationer med på vognen – Dansk Industri, Landbrugsraadet, Dansk Handel & Service og Kvarterløft Nørrebro Park & NV, samt EVU (Erhvervscenter for Etablering, Vækst og Udvikling) i Valby, der af kommunen er blevet udnævnt til leder af projektet, og som i øvrigt selv deltager med tekstilhuset Montre på Halmtorvet. Heldigt nok har alle partnerne med undtagelse af én hovedkvarter inden for fem minutters gåben fra Rådhuset – Dansk Industri på den anden side af gaden, Landbrugsraadet på Axelborg over for Tivoli, Dansk Handel & Service ved Vesterport, og så som sagt Montre på Halmtorvet bag hovedbanegården.

Fra skåltaler til handling
»Vores udgangspunkt er, at iværksætteri skaber dynamik og vækst i samfundet,
ligesom iværksætteri er en central konkurrenceparameter for globaliserede økonomier,« siger Jannik Schack Linnemann fra Dansk Handel & Service.
»Vi deltager i festivalen fordi vi gerne vil omsætte de politiske skåltaler til konkret handlen, så vi dels fremmer flest mulige danskeres interesse for livet som iværksætter og innovatør, dels får mere fleksible og effektive rammevilkår for iværksætteri og innovation i Danmark,« fortæller han.
Hos Landbrugsraadet vil man gerne understøtte folk, der vil i gang med at lave gode fødevarer.
»Vi vil gerne hjælpe med at vurdere ideen, så vi får dem i gang som har de gode ideer. Iværksættere er med til at skabe mangfoldighed på fødevaremarkedet – vækstiværksættere kan understøtte produktion og eksport af gode danske råvarer – forarbejdet eller uforarbejdet,« siger Morten Andersen.
Hos Dansk Industri sætter ITEK (brancheorganisation for IT, Tele, Elektronik og Kommunikation under Dansk Industri) fokus på begrebet match-making.
»Gennem match-making søger vi at styrke samarbejdet og bygge bro mellem iværksættere og etablerede virksomheder med IT som omdrejningspunkt,« siger John Kristensen, der er konsulent i ITEK.

Politik og perspektiver
Ideen til iværksætterfestivalen er født i Københavns Kommunes erhvervsråd, og vandt støtte i borgerrepræsentationen. Der er ikke kun tale om en fest – også lidt alvor er på dagsordenen. I dagene vil der blive afholdt en konference og en række rundbordssamtaler på scenerne, der skal diskutere vilkårene og fremtiden for iværksætterne i de bynære erhverv i København. Deltagerne bliver bl.a. kommunalpoliti-kere fra København og Frederiksberg, erhvervsfolk og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, lige fra folkeskole til universitetsniveau – og forhåbentlig ministre fra de relevante ministerier – og resultatet der sigtes mod er et slutdokument, der politisk udstikker rammerne for, hvad de forskellige deltagere skal leve op til for at understøtte iværksætterne i København.
Festivalen skulle gerne være den første i en lang række af årlige iværksætterfestivaler.
»Det skal brede sig som ringe i vandet. I år gør vi det i København, næste år i hovedstadsområdet, næste år i Øresundsregionen,« fortæller projektleder Kaare Trudsø fra EVU, der i sin helt store vision ser Østersøområdet som en stor vækstdynamo.
Det er da heller ikke kun københavnerne, der er inviteret til festivalen.
»Resten af landet skal også med. Der er jo i forvejen mange, der pendler til hovedstaden fra hele landet. Hele programmet er tilgængeligt for alle,« lover han.
Når det er sagt, er et af formålene med festivalen at promovere hovedstaden som centrum for innovation og iværksætteri.
»En stærk hovedstad og hovedstadsregion er vigtig for hele landet,« siger Kaare Trudsø.

Del indlægget