Gode venner er penge værd

Undersøgelser viser, at iværksætterens netværk – både de personlige og professionelle – har stor betydning for virksomhedens succes. Gennem netværket får iværksætteren vigtig information og sparring, men hvad en del glemmer er, at netværket også kan give adgang til kompetencer og ressourcer, som iværksætteren ellers ikke ville have. Netværk kan derfor være den afgørende forskel mellem overlevelse og konkurs.
Og om idéen overhovedet bliver til virkelighed.
Tidligere undersøgelser peger i retning af, at der er en positiv sammenhæng mel-
lem det at modtage professionel sparring og virksomhedens bundlinie. Men da vi ønsker at vide og ikke blot tro, har DI iværksat en undersøgelse med fokus på netop dette. Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive offentliggjort d. 7. december.

Den gode idé
Allerede i det øjeblik idéen fødes, og de første tanker om det at starte for sig selv tager form, spiller netværket ind. Hvilken feedback får du, som spirende iværksætter, fra dine venner og familie. Siger de: »God idé, men kan det nu også gå«, eller siger de: »Det lyder spændende, og har du tænkt på….«. Mange innovative idéer dør desværre allerede her.
Selvom idéen endnu ikke er færdig udviklet, er det også vigtigt, at iværksætteren allerede i denne fase får opbygget et professionelt netværk, som har forskellige kompetencer. Det kan bl.a. ske gennem deltagelse i kurser, indmeldelse i foreninger m.v.

Den professionelle bestyrelse
Som iværksætteren gradvist går fra den gode idé, forretningsplanen, den første medarbejder og den første kunde møder iværksætteren hele tiden nye udfordringer. Det kan være viden om styring af underleverandører, strategiske samarbejdsformer og eksport. Viden som iværksætteren og den mindre virksomhed ikke har selv og derfor ofte vil være tvunget til at købe ude i byen.
Men de fleste iværksættere og mindre virksomheder har ikke råd til at købe disse ressourcer, hvilket går udover deres vækst og overlevelsesmulighed. Det er her det professionelle netværk og den professionelle bestyrelse kommer ind i billedet. Alt for mange kommer for sent i gang med dette holdskifte. Ved løbende at vurdere bestyrelsens sammensætning og sammensætte bestyrelsen med de kompetencer som virksomheden aktuelt efterspørger, kan iværksætteren trække på bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og viden.

Den krævende kunde
En anden måde, hvorved iværksætteren kan udvikle sin virksomhed, er gennem den krævende kunde. Når iværksætteren står med sit næsten færdige produkt, skal han gå ud og undersøge markedet og kontakte den mest krævende kunde.
Sammen med kunden indgår iværksætteren så i et udviklingsprojekt, som både kunden og iværksætteren tjener på. Iværksætteren får finpudset sit produkt og forretningskoncept. Mens kunden får adgang til ny viden og teknologi. Og er iværksætteren først i stand til at sælge produktet til den krævende kunde, så har iværksætteren et væsentligt salgsargument, når produktet skal afsættes til andre.
Men dette er naturligvis lettere sagt end gjort. Det kræver både mod og vilje fra den etablerede virksomhed og iværksætteren. Begge skal være villige til at åbne sig overfor hinanden og dele viden, samtidig med at de ikke kan være sikre på, at projektet bliver til noget.
Hvis Danmark skal være konkurrencedygtig i fremtiden kræver det en holdningsændring, hvor vi gør op med den udbredte tryghedsnarkomani, der præger store dele af samfundet. Vi skal anerkende dem, der tør løbe en risiko, og støtte dem i udviklingen af nye idéer og produkter. Derfor har DI også valgt at lancere et tilbud til samtlige iværksættere, der har startet virksomhed inden for de seneste par år. Du kan som iværksætter blive gratis tilknyttet DI, hvor du får adgang til vores netværk og DI’s services. For det er ikke lige meget, hvem du får sparring og inspiration fra. DI er et godt sted at begynde.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk