27 nye punkter på selvangivelsen

I disse dage modtager alle selvstændige den udvidede selvangivelse. Denne gang uden virksomhedsskema.
Blev du iværksætter i 2005 er det antageligt første gang, du stifter bekendtskab med den udvidede selvangivelse. Hvis du er vant til bare at gøre ingenting og håbe på, at skattevæsenet har regnet rigtigt, er det nu, du skal overveje, om dit regnskab er i stand til at levere de nødvendige oplysninger om din økonomi.
De af os, som har prøvet det før, vil konstatere, at virksomhedsskemaet er afskaffet. Til gengæld er der kommet en hel ekstra side i selvangivelsen med i alt 27 nye punkter.
Hvis du har et enkeltmandsfirma, er der ikke noget krav om, at dit regnskab skal revideres. En del vælger dog at få hjælp til årsafslutningen og selvangivelsen fra en revisor eller anden rådgiver. Som noget nyt, skal man på selvangivelsen oplyse, om man har fået assistance til arbejdet og hvori denne består.
Har du løbende bogført dine bilag i et regnskabsprogram, vil de nye punkter på selvangivelsen dog ikke volde de store vanskeligheder.
Alle oplysningerne fremgår af det vedlagte årsregnskab.
Selvangivelsens nye punkter tager udgangspunkt i de sammentællinger, der findes i en veltilrettelagt standardkontoplan. Alle oplysninger kan aflæses direkte af det obligatoriske bilag: Årsrapport eller årsregnskab. For eksempel:
•    Nettoomsætning
•    Vareforbrug
•    Salgsfremmende udgifter (reklame og repræsentation)
•    Ordinært resultat før afskrivninger og renter
Blandt de lidt usædvanlige rubrikker er køb af fremmed arbejdskraft (hvis du køber hjælp på faktura), som altså skal opgøres særskilt.
Selvom de nye punkter er lettere end virksomhedsskemaet, er der flere pædagogiske brølere. Rubrikken »balancesum« er et godt eksempel. Det havde været nok at spørge om »aktiver i alt«, som er nøjagtigt det samme, og som flere forstår indholdet af. Der må være et marked for pædagogisk bistand til det offentlige.
Den udvidede selvangivelse for 2005 skal afleveres senest den 2. juli 2006.

Del indlægget