Iværksættere – dem skal vi da ikke beskæftige os med, det er jo konkurrenter! Det var holdningen i flere af branche-organisationerne tilbage i 1980’erne, og det gav anledning til nogle dønninger i Håndværksrådet. Rådet havde nemlig en lidt anden opfattelse af tingene: Iværksætterne er nødvendige, for iværksættere er jo dem, der står klar til at overtage de eksisterende virksomheder, iværksætterne repræsenterer fornyelse og puster de eksisterende virksomheder i nakken – og det er sundt! Det holder branchen konkurrencedygtig og up to date. I andre lande havde man allerede i en årrække interesseret sig for betydningen af iværksættere og nye virksomheder. Herhjemme dukkede det først op i slutningen af 1970’erne, hvor den allerførste iværksætterundersøgelse blev udsendt. Den drejede sig om iværksætterforhold i Århus amt og blev gennemført af daværende afdelingsleder Niels Ravn på det, der dengang hed Jysk Teknologisk Institut, i samarbejde med Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Århus. Det var i øvrigt i den forbindelse, at ordet »iværksætter« i det danske sprog blev opfundet. Vi kunne ikke bruge den engelske betegnelse »entrepreneur«, der jo har en ganske anden betydning i Danmark. Denne første lille iværksætterundersøgelse gav anledning til en vældig presseomtale, og i Håndværksrådet fandt man, at der nu burde gennemføres en større landsdækkende analyse, så vi kunne få et bredere og mere nuanceret billede af, hvem iværksætterne var, hvorfor de startede virksomhed, problemer i forbindelse med starten og ikke mindst deres samfundsmæssige betydning. Det blev til »Ungskoven i dansk erhvervsliv«, der blev udsendt i 1983. Den udkom i fire bind, og havde både en kvantitativ del (1.325 spørgeskemaer) og en kvalitativ del (176 dybdeinterviews) samt en del, der særlig vedrørte iværksættere, der havde måttet lukke igen. Ensomme iværksættere Undersøgelsen viste med al mulig tydelighed, at iværksætterne oplevede det endog meget vanskeligt og problemfyldt at starte virksomhed/overtage en eksisterende. De


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind