Born Global – se verden i helikopterperspektiv

Det er ofte turen ud til Kastrup Lufthavn, der er den største hindring for, at danske virksomheder kan få gavn af den stigende globalisering. Det gælder også for danske iværksættere, der generelt tænker alt for lokalt, når de skal træffe beslutninger af afgørende betydning for iværksættervirksomhedens fremtidige succes.
I dag er det ikke længere nok at afsøge de hjemlige markeder og bygge forretningsstrategier på de muligheder, der findes inden for de nationale grænser. I takt med at vi har udviklet os fra et industri- til et vidensamfund, bliver sourcing i stadig stigende grad et element, danske virksomhedsledere skal tænke ind i deres forretningsstrategi og værdikæde – fra starten!
Danmark har brug for Born Globals – iværksættere, entrepreneurer og intra-preneurer,  der tænker »ud af boksen« og ser verden som deres naturlige legeplads.

Det kræver mod
At blive og at være iværksætter kræver mod. Mod til at gå i mod strømmen. Mod til at tænke anderledes og til at nedbryde de forudindtagede opfattelser eller paradigmer, vi agerer i. Dagens iværksættere skal bryde barrierer og nedgroede opfattelser, også uden for landets grænser. De skal turde tænke globalt og stort og ikke spilde tiden med at sidde og vente på en støtteordning og andet, der skal komme og hjælpe dem i gang.
Selv startede jeg med at drive egen virksomhed som 21-årig. Det tog mig otte år at indse og forstå, at Danmark er et exceptionelt udgangspunkt, men at verden er den egentlige legeplads! Jeg håber, det er et fåtal, der i fremtiden er lige så tunge i rumpen som jeg selv.
Til gengæld har jeg lært en masse på den hårde måde. Globaliseringen har haft min interesse de sidste fem år – også før, der gik svineslagterier i det interessante begreb. Et begreb, som grundlæggende handler om at hæve helikopteren adskillige kilometer og se verden i et andet perspektiv.

Viden set i helikopterperspektiv

Globalisering i dag handler om langt mere end at få flyttet møtrikker eller tøj fra et
land til et andet. Salg og afsætning af produkter er stadig centrale, men hvor god forretning i industrisamfundet groft sagt handlede om at få reduceret sine omkostninger, er det i vidensamfundet i højere grad et spørgsmål om at have adgangen til de rette kompetencer.
Man kan ikke spare sig til god forretning, men bør fra starten gennemse sin værdikæde og hele vejen igennem vælge de løsninger, der skaber størst mulig værditilvækst. Skal ens produkt også i fremtiden være konkurrencedygtigt, er det desuden et spørgsmål om at have adgang til de rette kompetence og netværk af viden. Og det får man kun, hvis man hæver sig op i helikopteren og leder globalt.
Som iværksætter er det vigtigt at holde
sig for øje. Hellere starte i dag end i morgen med at få skrevet offshore-mulighederne ind i forretningsplanen.

Offshore or lose!

Jeg oplever, at mange nye iværksættere ikke forbereder sig grundigt nok på, hvad fremtiden kræver. I forhold til markedsresearch og viden om globale trends, identificering af salgskanaler, afdækning af potentielle samarbejdspartnere og i det hele taget at komme ind i de rigtige netværk, undervurderer de globaliseringens betydning.
For det kræver grundighed at tænke globaliseringen ind i sin virksomhed. Om 15 år vil det økonomiske centrum have flyttet sig til Indien og Kina, så en horisont, der stopper ved Øresund eller Femern Bælt er simpelthen ikke bred nok. Verden står foran en massiv forandring. Og selv om de asiatiske lande får forholdsmæssig megen spalteplads i me-dierne, er det forbavsende få danskere
som søger mod verdens nuværende og fremtidige vækstmarkeder.
Nogle vil indvende, at det er de færreste danske virksomheder, der har mulighed for at oprette eksempelvis et indisk softwareudviklingscenter med +40 medarbejdere – hvilket det kræver før det fungerer effektivt og er værdiskabende. Det er rigtigt. Det er blandt andet baggrunden for at den type virksomhed som jeg selv arbejder med, har set dagens lys. Her er rollen i bund og grund at åbne adgang til Global Souring, så både store og helt små virksomheder kan være med.
Det internationalt anerkendte analysebureau Gartner Group siger direkte om succeskriteriet for fremtidens virksomheder: offshore or lose!
Så det er bare et spørgsmål om at komme i gang.

Del indlægget