Alle udfordringer undet ét tag

Hvorfor har I valgt at holde en messe for iværksættere?
Fordi vi har 90.000 små virksomheder som egne kunder og fordi iværksættere er vores fremtidige kunder. Ved at afholde iværk05 får vi en masse viden om og kendskab til iværksættere, så det er også en investering i gode relationer. Inden for løn- og personaleadministration kender vi alle deres behov, og vi har tænkt over, at de må have samme udfordringer inden for andre områder. Vi tænkte, at det kunne være sjovt at samle alle udfordringer de har under et tag.

Spiller den øgede opmærksomhed omkring iværksættere i samfundet en rolle for jeres beslutning om at lave en messe for netop denne gruppe?
Det har selvfølgelig gjort det nemmere at få skabt opmærksomhed op projektet, end hvis det var helt uberørt. Men når det er sagt, har vi længe gerne ville gøre noget mere for de mindre virksomheder.

Hvilke partnere har I på arrangementet?

Vi har Børsen, Danske Bank og Virk.dk som sponsorer. Så har vi som faglige partnere Dansk Iværksætter Forening, Dansk Franchiseforening, og jer. De er valgt fordi vi havde samme interesser, og hver især er toneangivende inden for deres område, og har fingeren på pulsen omkring hvad der rører sig.

Hvad er messens fokus?
Vi vil gerne lave et rådgivningspunkt, hvor man kan få svar på alle de spørgsmål, der er når man vil starte eller når man gerne vil videre, flytte sig, vokse. Vi har opdaget, at der har manglet fokus på vækstvirksomheder, og dem har vi gerne villet tilgodese. Det unikke ved iværk05 er, at du kan få inspiration til at løse mange udfordringer et sted og samtidig høre alle de andres historier. Det er nemlig ikke kun en messe, det er også et sted hvor du kan komme og høre casestories, både de succesfulde og de mindre succesfulde. Man læser meget om succeshistorierne, men hører ikke så meget om alle dem, der gik nedenom og hjem. Det har manglet og vi vil gerne nuancere debatten. Samtidig håber vi at det kan fungere som et netværksforum for iværksætteri, hvor iværksættere kan møde andre iværksættere. Der vil blandt andet være en café, hvor man mere eller mindre systematisk kan finde nye samarbejdspartnere.

I har haft en fokusgruppe af iværksættere i planlægningsfasen. Hvad har i brugt den til?

Vi samlede tolv iværksættere i en fokusgruppe, for godt nok kender vi nogle af de små virksomheders behov, men vi er ikke ekspert inden for andre områder. Vi ville gerne høre hvilke problemer de går og tumler med, så vi er sikker på at vi sætter på de rigtige ting på dagsordenen.

Hvad er kommet frem?
På tværs af  gruppen har det været ting som at ansætte den første medarbejder – hvem skal det være, skal det for eksempel være en der ligner en selv. Det har også været spørgsmål som hvordan man pludselig bliver leder, hvad med det personlige aspekt af livet som iværksætter, det at lære at holde fri, at få netværk til at komme videre – bare for at nævne nogle stykker. Der var tydeligvis nogle tendenser i fokusgruppens oplevelser, nogle ting, de gerne ville have svar på. De ville desuden også gerne høre hinandens historier. Det har vi forsøgt at imødekomme.

Iværksætter er et bredt begreb – har I segmenteret og sagt at messen især er for bestemte grupper af iværksættere?
Vi har arbejdet med  iværksættere ud fra tre stadier – opstart, drift og vækst. Vi har forsøgt at sammensætte de forskellige rådgivere og talere så de matcher disse stadier, men vi har forsøgt at imødekomme hele spektret. Folk har forskellige problemer på forskellige stadier.

Kommer I til at tjene penge på messen?
Nej, det er non-profit.

Vil messen blive gentaget til næste år?
Hvis det viser sig at være en succes, vil vi gerne gentage den.

Hvornår kalder I det en succes?
Vi laver en stor evaluering på messen, hvor vi spørger udstillere og besøgende om udbyttet har svaret til forventningerne  Ud fra svarene vil vi vurdere, om der er interesse for at gentage ideen.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk