Vagthund i cyberspace

Når de unge med cola og skateboard kan, så kan vi gamle, højtuddannede vel også.« Ordene kommer ud af munden på Henrik Falkenthros, udviklingsdirektør og medstifter af Bridicum, og tankerne laver en uopfordret association til Falkenthros som ung computerfanatiker, hvis ydre er blevet voksen. Mod hans vilje. En association, der understøttes af direktørens mere end afslappede påklædning og som ved eftertanke giver god mening. For det er netop computerfanatikere rundt omkring på kloden, dem med colaer, nedrullede gardiner og lynhurtige internetforbindelser, som Henrik Falkenthros og kolleger dyster mod. Hackerne. De moderne indbrudstyve, som begår deres drengestreger uden at forlade computerskærmens blålige skær, og som ikke engang altid besværer sig med at stjæle noget. Supersurfere, der har gjort en sport ud af at lave rav i den på erhvervslivets elektroniske nervebaner. Frygtede og dybt kriminelle. Og grunden til, at tre højtuddannede iværksættere under dotcom-tiden meldte sig på banen ved siden af dem med mørke briller og tilbagestrøget hår. Med en idé, som der har vist sig at være betydelig mere gods i end i mangen en hedengangen dotcom-virksomhed.

En sikker forretningsmodel

Bridicum går vagtrunder i cyberspace. Falkenthros og  kompagni har fokuseret deres ekspertise på at hjælpe virksomheder inden for fortrinsvis bank, finans- og forsikringsverdenen med at holde ubudne gæster på den rigtige side af de elektroniske døre til de vigtige systemer, der holder styr på, hvor mange penge vi hver især har.
»100 procents sikkerhed findes ikke,« siger Henrik Falkenthros. Bare tiden går, øges sårbarheden. Når for eksempel Microsoft lancerer et nyt produkt, så er sårbarheden nul procent, fordi ingen kender produktet. Men så stiger sårbarheden ret hurtigt, efterhånden som folk finder bagveje ind i produktet,« forklarer han.
Dén virkelighed rummer et givtigt paradoks: »Hvis folk ingenting gør, er de sårbare. Hvis de gør noget, er de måske også sårbare – der er behov for vished i form af aftestninger i begge tilfælde. Det er en ret god forretningsmodel,« siger han med tilløb til et smil i mundvigene.
Bridicums produkt, der har været på markedet i to år, hedder Den Digitale Vægter og kan sammenlignes med en vagtmand fra Falck Securitas, der går runder med sin hund og rykker i dørene. »Han kan både gå sine normale runder og blive alarmeret, og alarmen kan være falsk eller reel,« forklarer Falkenthros. Vægteren rapporterer også, at han har været der og hvad han har foretaget sig, og han kan foreslå kunden nogle forskellige tiltag, der forbedrer sikkerheden på udsatte områder.«
»Det er egentlig en produktservice,« siger Falkenthros og mener dermed, at Bridicum har udviklet nogle værktøjer, som de sælger som en service. »Den Digitale Vægter kan patruljere fire gange i døgnet eller én gang i kvartalet. Den kan også patruljere ’ad hoc’, og den kan være specifik og checke enkelte døre, eller checke bredt. Det er kun et spørgsmål om pris,« fortæller Henrik Falkenthros. Produktservicen omfatter traditionelle netværkskomponenter som routere, Firewalls og servere, og applikationer, databaser og brugeradærd i form af løbende log-overvågning.
Siden der som nævnt ikke findes 100 procent sikkerhed, er det første Bridicum gør sammen med kunden at fastlægge et referencepunkt, som sikkerheden kan måles ud fra. Referencepunktet er udtryk for den accepterede sårbarhed – altså de sårbarheder, som kunden kender til og accepterer findes, men ikke ønsker at udbedre. Det kan være tilfældet, når en udbedring af problemet er for dyr i forhold til størrelsen af det problem, der fjernes. Hvis en kunde accepterer tre kendte høje sårbarheder som referencepunkt, men Den Digitale Vægter en dag måler fire høje sårbarheder , så er risikoen steget og så går alarmen – både hos Bridicum og hos kunden samtidigt.

En af de få overlevende
Bridicum blev stiftet af Henrik Falkenthros og Thomas Lund-Hansen, der kendte hinanden fra studier på DTU i midtfirserne, samt Henrik Greisen, der havde læst MBA i Schweiz sammen med Thomas Lund-Hansen. Henrik Greisen er p.t. ikke medejer, men det er planen at han skal træde ind i virksomheden, når der bliver behov for hans ekspertise inden for HR.
Hårdt presset til kanten af sin beskedenhed indrømmer Falkenthros at ideen til Den Digitale Vægter var hans. Der var under dotcom-perioden meget fokus på at teste hjemmesiders brugeranvendelighed, og for Henrik Falkenthros var det indlysende at overføre det koncept til sikkerhedsområdet. »Jeg havde selv oplevet behovet for løbende at få scannet forretningskritiske komponenter,« fortæller Falkenthros. Han har tidligere arbejdet for Michael Mathiesens Dataco, været IT-chef hos Patentdirektoratet, hvor han arbejdede med kryptering i forbindelse med opbygningen af et system til elektronisk indlevering af patenter, samt arbejdet for Ernst & Young i Skandinavien og USA med Attack & Penetration-tests. Det var blandt andet manglende hastighed og risikovillighed, der fik Falkenthros til at tænke i iværksætter-baner. »Oprindelig var det tanken under dotcom-tiden, at virksomheden skulle være en full-service provider af internetløsninger, i stil med virksomheder som Icon Medialab og Araneum, men med sikkerhedsdimensionen centralt,« fortæller Falkenthros.
Navnet Bridicum kommer således af, at stifterne gerne ville bygge bro (»Bridge«) mellem den gamle og den nye økonomi. »I virkeligheden endte vi med at teste de broer, der var blevet bygget,« siger han.

Et objekt

Bridicum lagde som virksomhed ud med at tilbyde sikkerhedskurser for IT-folk. For at udvikle Den Digitale Vægter havde virksomheden brug for penge udover hvad de selv kunne indskyde. Henrik Falkenthros bad et nært familiemedlem, der kendte en del til iværksætterverdenen, om at gennemlæse forretningsplanen og fik hurtigt svar tilbage: »I behøver ikke søge mere – jeg vil gerne investere i jer.« Dermed var Bridicum sikret en første kapitalindsprøjtning. Investeringerne i opstartsfasen beløb sig til et etcifret millionbeløb i den lave ende. Der blev stillet en driftskredit og en leasingramme til disposition mens de tre stiftere selv betalte halvdelen af A/S’et, deres egen løn og huslejen. Med en løn på ikke under kr. 45.000 om måneden kan man ikke sige, at Bridicum-stifterne lagde beskedent ud.
»Vi ville ikke risikere hus og hjem. Det var et krav, at vi kunne få arbejdsro,« forklarer Falkenthros. Han har dog senere måtte erkende, at det er en god idé at investor har forståelse for den forretning og branche, der investeres i.
»Vi var et objekt. Investoren havde læst, at der var penge i kurser. Det var ikke kloge penge, men omvendt havde vi ikke været her i dag uden dem,« siger Falkenthros om det tveæggede sværd. »Vi skulle ideelt set have haft kloge penge fra starten, idet  kloge penge kan forstå, at der skal bruges halvandet år på at udvikle produktet,« mener han.

Connect Denmark åbnede døre
Bridicum har haft langt bedre erfaringer med en anden kontakt, nemlig til netværksorganisationen Connect Denmark, der gratis hjælper potente iværksættere med sparring og netværk. »Vi skiftede fra at være en konsulentvirksomhed til en udviklingsvirksomhed og havde brug for at høre, om ideen var god,« siger Falkenthros. Desuden søgte de efter rådgivning og yderligere kapital.
»Vi er rigtig godt tilfreds med den sparring, vi har fået gennem Connect. Vi fik også knyttet kontakter til bank og advokat og til vores første store finansielle kunde, og det var på denne baggrund at vi fik VækstKaution til at låne et millionbeløb i midten af det etcifrede til udvikling af vores produkt,« fortæller han om Bridicums anden kapitalindsprøjtning. »Parallelt hermed begyndte vi at ansætte folk.« Bridicum har i dag 17 fastansatte medarbejdere i Danmark og 3 i UK. Omsætningen på et tocifret millionbeløb er fordelt på mere end 50 kunder i Danmark, hvoraf lidt over 20 abonnerer på Den Digitale Vægter.

Nej fra danske investorer

På trods af, at man jævnligt må lægge ører til danske investorers klagesang om manglen på egnede investeringsemner, måtte Bridicum til udlandet for at hente kapital.
»De danske investorer kunne ikke få øje på den berømte ishockeystav [som billede på stigningen i virksomhedens omsætning, red.]. De så en ren kursusvirksomhed med lineær indtjening,« siger Falkenthros. »Vi sendte vores forretnings-plan til stort set alle danske venturekapitalselskaber . Tilbagemeldingerne var mangeartede – nogle mente ikke, at vores plan var ambitiøs nok, andre mente, at den var for ambitiøs,« beretter han »De syntes også, at sikkerhed var lidt uinteressant. Der var for lang leadtime – der går typisk 8-12 måneder fra første kontakt til et salg. Det kræver jo enormt meget tillid, fordi vi kommer helt ind i kundens systemer. Det betyder, at der går lang tid inden investorerne ser sine penge igen. Til gengæld har vi ikke mistet én eneste kunde endnu, så når først vi først er inde, så er vi også inde.«

Gennembrud

Løsningen på kapitalproblemet skulle vise sig at komme fra uventet kant. En nyansat salgschef i skikkelse af briten Tony Saunders kendte nogle investorer. »Nå ja, tænkte vi, lad ham da bare prøve – nu havde vi jo forsøgt i laaang tid« siger Falkenthros. 
Saunders’ far har et lille investeringsfirma, Castor, der samler et netværk af syndikerende investorer omkring et projekt. Castor går ud med en forretningsplan og spørger sit netværk, hvem der er interesseret i at investere. Interessen for Bridicums forretning var så stor, at de for nyligt fik tilført 33 millioner kr. fra et nyetableret Castor selskab.
Prisen for denne kapitaltilførsel har været, at Castor nu sidder med de bestemmende aktier i Bridicum Security Group. Sådan vil det være, indtil der nås nogle fastlagte mål i virksomhedens udvikling, hvor stifterne kan konvertere deres ejerandel til A-aktier og dermed igen få kontrol over selskabet. De mål nås dog realistisk ikke før der kommer en ny kapitaltilførsel, mener Henrik Falkenthros.
Tony Saunders insiderviden spillede en væsentlig rolle i at investeringen faldt på plads. Samtidigt med kapitaltilførslen rykkede Saunders over i stolen som administrerende direktør for Bridicum.
Strategien er nu at erobre de nordiske lande og UK, mens EU er næste skridt igen. Bridicum vil satse på at sælge gennem partnere, der allerede har opbygget et tillidsforhold til kunderne, så salget kan komme igennem hurtigere. Mens Den Digitale Vægter tidligere udgjorde 20 pct. af forretningen og kurser og referencetest udgjorde 80 pct., er sigtet er nu at få vendt disse tal. 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk