Snak lidt med de andre

Det er på mode at netværke. Erhvervslivet har gjort det i årevis, og på iværksætterområdet er vi efterhånden godt med, efter at flere netværksinitiativer er skudt op inden for de seneste år.
First Tuesday-netværket satte dagsordenen i såvel positiv som negativ forstand. Under dotcom tiltrak First Tuesday op til 700 personer til møder, der var organiseret som en form for »anarkistisk forum«, hvor det var op til deltagerne selv at finde den rette at netværke med. Konceptet tiltrak sig stor opmærksomhed, men viste sig også at have begrænsninger som kontaktskabende forum.
Efter lukningen i 2001 overtog den daglige leder af First Tuesday, Nicolai Seest, formandsposten i Dansk Iværksætter Forening. Under hans formandsskab er foreningen vakt til live fra en hensygnende tilværelse. Medlemstallet på lidt over 600 er i vækst og foreningen har lanceret en såkaldt »IværkCelle«-struktur, inden for hvilken medlemmerne kan gruppere sig efter de spørgsmål, de brænder for.
Omtrent samtidig stiftede den frie agent Tina Pearson sit eget netværk, som vi bringer en artikel om i dette nummer. Pearson savnede et netværk for de etablerede iværksættere, der har overlevet de første år og er kommet skridtet videre. Ildsjæle er et kommercielt drevet netværk og er i dag halvvejs mod målet om 300 aktivt deltagende medlemmer.
Connect Denmark er en anden type netværk, der er bragt til landet af den erfarne erhvervskvinde Dorte Wiene. Connect tilbyder højpotentiale-iværksættere at netværke med relevante sparringpartnere fra det etablerede erhvervsliv ved særlige Springboards, hvad blandt andet Bridicum som vi skriver om i dette nummer har haft stor glæde af. Connect er også medarrangør af Nordic Venture Summit til september.
Foruden disse initiativer findes en længere række af iværksætternetværk, der er lokalt forankret eller begrænset til bestemte fag, ligesom der findes initiativer for studerende samt for kvindelige igangsættere. Storebroren Netværk Danmark, der er emne for dette nummers iværksætterhistorie, er trods et større medlemsgebyr også en overvejelse værd for iværksættere, der her kan få adgang til konkrete erfaringer inden for snart sagt ethvert område af virksomhedsledelse.
Som iværksætter bør man benytte sig af nogle af de mange tilbud, der organiseres, som supplement til sit eget netværk. Det er mulighedernes verden, hvor nye kontakter fører til nye ideer, flere nye kontakter – og måske en ordre. Man møder åbne mennesker, der er indstillet på at dele ud af viden og erfaringer. Selvfølgelig skal man selv bidrage for kunne høste – ingen steder er det mere sandt, at udbyttet er proportionalt med den energi, man selv kaster i netværksaktiviteterne.
 

Del indlægget