Hul i markedet hhv. hovedet

»Vi ser på, om de blade, der findes, afspejler det behov der er – eller om der er et hul.« Sådan siger Johnny Laursen i dette nummers hovedinterview, når han skal forklare hvordan man egentlig »gør«, når man beslutter at lancere et nyt blad. Et enkelt og ligetil råd – men bliver man egentlig meget klogere, når man skal vride sin hjerne med, om ens forretningsidé virkelig bygger på et hul i markedet, en hidtil uopdaget skinnende blå behovslagune, som man kan fylde ud – eller et fejlvurdering, der kan få graverende følger for en gæv iværksætter?
Det er et helt essentiel karakteristikum ved succesfulde iværksættere, at de for det første »ser« markedshuller og for det andet er i stand til at gå efter dem. De to ting kan bare ikke skilles ad, for hvad der er en forretningsmulighed i den enes hænder, er det ikke nødvendigvis i en anden persons hænder. Udførelsen af ideen spiller med andre ord en større rolle end evnen til at få en få en idé. Det hænger igen sammen med, at et »hul i markedet« ikke er en fysisk eksisterende virkelighed på linie med et hul i jorden, som enhver kan give sig til at hælde vand i. Et hul i markedet kan forsvinde som en luftspejling hvis det angribes fra den forkerte vinkel – med et produkt, der ikke rammer rent, med den forkerte markedsføring, eller på det forkerte tidspunkt.
Mange iværksættere har ikke råd til at bekoste dyre markedstest der kan vise, om der er hold i fornemmelserne. Dermed er vi tilbage ved, hvad der skiller en succesfuld iværksætter fra en mindre succesfuld. Fantasien til at forestille sig, hvordan et produkt skal se ud og serveres for markedet (hvordan folk vil reagere på et givent tilbud) er væsentlig. Det samme er, som også Johnny Laursen fremhæver, kampgejsten, viljen, den vedholdende hårde arbejdsindsats for at få tingene til at lykkes – samt løbende træk på kreativiteten, det personlige netværk og det skræddersyede iværksætterstof, som du finder på de følgende 44 sider. God læselyst.
 

Del indlægget