Eliteiværksættere møder kapitalen i øjenhøjde

We are here, because we are the best of the best of the best. Sir.« Citat fra en karikeret militærmand i filmen Men in Black – men noget i den retning kan de iværksættere, der deltager i det kommende Nordic Venture Summit, godt tillade sig at tænke. At der kommer til at være mænd i mørkt tøj er også givet på forhånd, når nordiske venturekapitalister og industrielle partnere samles for at møde hinanden og 40 udvalgte iværksættervirksomheder fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island.
Det er den belgiske netværksorganisation Europe Unlimited der i tæt samarbejde med Connect Denmark lancerer et årligt forum for tunge skandinaviske iværksættervirksomheder inden for primært videnintensive brancher som f.eks. software, mobile applikationer og teknologier, biotech, mv. Et forum, hvor der ifølge direktøren for Europe Unlimited, William Stevens, er opsat nye spilleregler for, hvordan venturekapitalen danner sig sine indtryk af iværksætterne og deres virksomheder.

Indtryk af personerne bag
»Iværksætterne er centrum for opmærksomheden og vil ved en række plenumseancer blive præsenteret som eksperter inden for deres respektive vidensområder,« fortæller William Stevens. »Det er ikke hensigten ved disse seancer, at investorerne skal stille spørgsmål eller komme med kritik,« siger han. I den ene halvdel af seancen præsenterer iværksætterne deres forretning, mens den anden halvdel er en debat om trends og forretningsmodeller i en given branche. Herigennem får investorerne en idé om iværksætternes personlige tilgang til feltet.
»Når iværksættere skal præsentere overfor en potentiel investor tænker de kun på, at nu er det snart deres tur. Men på Nordic Venture Summit bliver de nødt til at høre efter, hvad de andre iværksættere siger, for de skal kommentere på hinandens udtalelser. Kommentere på, hvordan de ville gribe de andre iværksætteres forretninger an,« fortæller William Stevens.
I det koncept ligger der ikke kun et ønske om at eksponere iværksætternes stærke og svage sider over for investorerne. Det er ifølge Stevens lige så meget intentionen, at venturekapitalisterne skal trækkes ind i diskussionerne om trends og forretnings-modeller i de forskellige brancher.
»Venturekapitalister er gode til at antage, at de ved i hvilken retning udviklingen bevæger sig. De antog f.eks. at CRM blev den næste store ting – men de tog fejl,« siger Stevens.

Læring for investorerne
»Venturekapitalisterne kender måske ikke nok til de tekniske problemstillinger – og nogle gange ikke engang til de kommercielle,« siger han. For at investorsiden skal fungere mere professionelt må de ifølge Stevens være i stand til at danne sig et overordnet billede. Et af målene med Nordic Venture Summit er således at give deltagerne et mere fuldstændigt blik på en branche, selvfølgelig uden at iværksætterne skal afsløre deres forretningshemmeligheder.
»Venturekapitalbranchen har brug for, at et større antal af de iværksætterne, der investeres i, får succes og må bruge mere tid på at hjælpe iværksætterne, bruge mere tid sammen med dem. De må være proaktive i deres kontakt og kommunikation med iværksætterne og diskutere forretningsmodeller i branchen,« siger Stevens og minder om, at mange venturekapitalister ikke selv har iværksættererfaring og derfor ikke ved, hvad det kræver at opbygge en succesfuld vækstvirksomhed fra bunden.

Langt fremme
Stevens opstiller tre mål med konferencen: 1) At iværksættere kan skabe eller udvide deres netværk af kontakter til venturekapitalister, industrielle partnere, rådgivere og andre iværksættere; 2) at fremme iværksætteri og 3) at fremme professionelle netværk mellem venturekapitalister i Norden.
De fleste af deltagerne er i de senere opstartsfaser, hvor de har et team, et produkt, ofte en virksomhed, der er oppe og køre, og typisk også en første finansiering – f.eks. fra en business angel – der kan holde dem kørende i 3-6 måneder. Stevens forventer da også, at de fleste finansierings-aftaler vil blive indgået med mellemstore virksomheder og iværksættere, der allerede har succes.
Omkring en fjerdedel af deltagerne vil være opstartsvirksomheder på et tidligere stadie, hvor der foreligger et team, en forretningsplan og et klart defineret koncept. Sidder man som ene iværksætter med et spændende produkt, er det også muligt at deltage. Deltagergebyret på €900 er imidlertid sat højt ikke mindst for at sikre seriøsiteten blandt de deltagende iværksættere.
Deltagende iværksættere har været inviteret til et forberedende Venture Academy, der fandt sted midt i juni, hvor de havde mulighed for at stive deres præsentationer af og få trukket deres styrker og svagheder trækkes frem, og hvor de kunne netværke med de andre deltagende iværksættere.
Siden sidste års 8th European Investment Forum i København, hvis succes har ført til afholdelsen af Nordic Venture Summit, har indtil videre fire danske virksomheder fået finansiering. Det er dog endnu for tidligt at sige, om der kommer flere til, da der går lang tid fra en første kontakt til en eventuel investering foretages.

Del indlægget