Stor vækst i dansk IPR-aktivitet

Antallet af ansøgninger om eneretten til teknik og forretningskendetegn er stedet betydeligt i Danmark i de seneste år. Det er blandt de ting, kan man læse i Patent- og Varemærkestyrelsen nylige kortlægning af dansk erhvervslivs brug af intellektuel ejendomsret – patenter, brugsmodeller, varemærker og design. Op gennem 90’erne er aktiviteten på området næsten tredoblet, hvilket gør os til en del af den europæiske fortrop hvad angår innovationskraft og vækst i patenter.
Ikke desto mindre vurderer rapporten, at der fortsat er stort potentiale. Det skyldes dels, at der er en gruppe virksomheder, der endnu ikke bentytter sig af patent- og varemærkebeskyttelse, og altså har udviklingsmuligheder, som de enten ikke har  undersøgt eller udnyttet fuldt ud; dels, at IPR for en gruppe af globale, innovative virksomheder er »et absolut grundvilkår«.
Den internationale tendens går videre end til at beskytte den viden, virksomheden ligger inde med. Ind- og udlicitering af viden og teknologi, handel med IPR er muligheder, som mange danske virksomheder allerede er en del af.
Rapporten findes på www.dkpto.dk

Del indlægget