Siden sidst

Therese Rasmussen, som vi omtalte i sidste nummer, har forladt restauranten Emmerys Arabica, som hun var primus motor i starten af.
»Det var svært at skulle tilpasse sig reglerne i et fast koncept, som Emmerys er. Jeg synes, at en restaurant skal være personlig. Men det var også fordi, at jeg synes at det er sjovt at starte noget op, at have en idé og se den bliver til noget, men når det er gjort er det ikke så udfordrende mere,« begrunder hun sin beslutning.
Therese Rasmussen har mest fået forstående reaktioner.
»I branchen er det normalt, at man ikke er så længe på ét sted. Det er hård knokkel, det var 80 timer om ugen, og jeg var kørt helt ned. Så jeg har fået slappet godt af siden.«
Iværksætterdrømmen har hun dog langtfra opgivet.
»Jeg vil rigtig gerne være iværksætter igen. Det har været fantastisk at prøve det i så ung en alder. Men jeg kunne godt tænke mig at få lidt faglig baggrund inden. Det er ikke nok at være kreativ og dygtig. Jeg var nok lidt for sød overfor både ledelse og personale, og endte nogle gange som en lus mellem to negle, der forsøgte at gøre alle tilpas,« fortæller hun.
Therese Rasmussen overvejer nu at tage en lederuddannelse.

Knud Bjerres overtagelse af Midtfynsfestivalen (hovedhistorie i Iværksætteren nr. 7) gik, som de fleste nok har hørt, ikke helt efter planen. Faktisk traf han på grund af svigtende billetsalg beslutning om at lukke festivalen.
»Den 8. juni, hvor festivalen skulle starte d. 22. juni, holdt vi møde med revisorer og advokater. Her gennemgik vi de forskellige scenarier. Hvad hvis der kom så og så mange, hvad hvis det regnede, hvordan ville det hele påvirke konsumsalget på pladsen,« siger Knud Bjerre.
»Billetsalget lå på 4.600 mod en forventet 8.000 billetter. Billetterne bliver traditionelt solgt helt op til en uge før, og nogle gange med op til en tredjedel ved indgangen. Vi kan ikke se vejret 14 dage frem, men det så ikke godt ud på det tids-punkt. Og hele den dag blev der kun solgt 16 billetter, så det var utopisk at forestille sig, at vi kunne sælge 6-8.000 billetter de næste 14 dage,« siger han.
Regnestykket så ikke godt ud.
»Vi så ud til at ville få et underskud på 5-6 millioner, hvis det blev dårligt vejr måske 10 millioner. Så var det min advokat belærte mig om, at man er pligtig til at gå i betalingsstandsning hvis man kan se, at man ellers vil påføre kreditorerne tab. Vi skulle begynde opsætning af pladsen d. 10. juni, så beslutningen måtte tages nu.«
Knud Bjerre besluttede at trække stikket på festivalen.
»Vi havde ideerne, men publikum bakkede ikke op. Vi ville hellere lave en kontrolleret nedlukning før pladsen var bygget op, og hvor vi kunne nå at afsætte nogle af artisterne til andre arrangementer. Det var at foretrække frem for at lide likviditetsdøden på andendagen. Skrækscenariet var at stå med 8-9.000 mennesker, der fra scenen får at vide, at nu lukker vi. Der var også 4.500 hjælpere, og det var ikke sikkert, at de havde samme lyst til at hjælpe med at pakke ned. Og så kan jeg da forestille mig, at hvis jeg selv var på festival med nogle gutter, og den pludselig lukkede ned, så ville vi nok blive sure. Det kunne jo godt gå ud over lidt af hvert,« begrunder han den svære beslutning.
Knud Bjerre havde lavet pladsen om og sparret 8 millioner i unødvendige udgifter. Det eneste scenarie, han ikke havde forestillet sig, var at folk blev væk.
»Der var ikke nogen lokal opbakning. Medierne i lokalsamfundet skrev kritisk, hovedparten var skeptikere. Det var ærgerligt. Der var en stor historie tre uger før i BT der skrev om madkaos på Midtfynsfestivalen. Den var baseret på en artikel fra Fyns Stiftstidende, der skrev om at nogle madklubber var sprunget fra, og det havde de så fået til, at man ikke kunne købe mad på festivalen. Men vi havde 10 udenbys leverandører og 9 foreninger. Der skulle have været 21, der var 19,« fortæller Knud Bjerre.
Den Skivebaserede festivaliværksætter led et personligt tab på to millioner kroner på aflysningen. Han skulle stadig betale købesummen for festivalen, men der er også indgået forlig med nogle kreditorer.
»Der var 2,2 mill. kr. i kassen da vi lukkede. Den var altså ikke tom, som nogle har troet, men vi kunne se den ville blive det. Så advokaten fik pengene til fordeling mellem kreditorerne.«
Knud Bjerre har ikke fortrudt det fejlslagne eventyr, og har da også næsten kun mødt forståelse for, at beslutningen var den eneste rigtige.
Kun 100 billetkøbere har anmeldt erstatningskrav mod boet. Resten har taget imod tilbuddet fra andre festivaler om at bruge billetten her.

Del indlægget