Selvstændige er natteravne

Selvstændige tager oftere natten til brug for at nå dagens dont, viser den seneste Arbejdskraftsundersøgelse fra Danmarks Statistik. 19 pct. af de selvstændige har oplyst, at de regelmæssigt eller af og til arbejder om natten, mens det kun er 12 pct. af lønmodtagerne der giver samme svar. Forskellen kan dog være større hvis man medregner, at en del af de nocturne lønmodtageraktiviteter er egentlige nattevagter.
 

Del indlægget