I alle de riger og lande

Danmark er en lille åben økonomi, lærer man på Handelshøjskolen. Danskerne bliver også mere og mere åbne mod udlandet, men vi ligger nu stadig i den tunge ende sammenlignet med andre lande på vores størrelse og udviklingsniveau, i hvert fald når det gælder eksportorientering. Det kan man læse Global Entrepreneurship Monitor 2004 (GEM), som blev introduceret på IværksætterDagen 2005 i januar. Den placering er ikke attråværdig. Selv om der er en vis enighed om, at nettojobtabet for dansk økonomi endnu ikke er betydeligt, idet der flyttes nye job ind i landet såvel som ud af landet, vil udviklingen gå stærkere og stærkere, og behovet for virksomheder der kan klare sig i den internationale konkurrence vil stige. En udfordring for såvel politikere, som for iværksættere og virksomhedsejere.
International konkurrencedygtighed kan basere sig på flere forhold. Man kan være billigst, og så skal man være stor, eller man kan bygge sin forretning på noget, der ikke så let kan kopieres. Særlig viden eller knowhow, patenter, eller måske design – som f.eks. i dette nummers hovedinterview med iværksætteren Peter J. Lassen, der eksporterer sine unikke designreoler i stor stil.
Det seneste værk fra Institut for Fremtidsforskning (IFF), »Creative Man«, som vi også omtaler inde i bladet, rummer et interessant bud på de logikker, der kommer til at drive fremtidens markeder. Vi har bevæget os fra landbrug til industri til service. Hvad er næste skridt? IFF mener, at en stadig større gruppe vil arbejde med kreativitet og innovation i en eller anden form.
Den internationale orientering handler, påpeger GEM, ikke mindst om mentalitet og kompetencer. Viden om, hvordan man begår sig i den internationale forretningsverden, og viden om andre landes kulturer og erhvervsliv. Her har vi et stærkt kort på hånden, fordi et stort antal unge har rejst og boet i udlandet. Dén internationale forståelse, som de har med hjem, er et væsentligt aktiv.
En undersøgelse af Tage Koed Madsen og Erik Rasmussen fra Syddansk Universitet viser, at der i de seneste år er sket en hurtigere og hurtigere internationalisering af virksomheder i deres første tre leveår – hele 85 pct. af virksomheder der er etableret efter 1992 har enten leverandører eller aftagere internationalt inden for de første tre leveår, hvilket er en markant stigning i fh.t. de foregående årtier. Muligheden er tilsyneladende til stede i alle brancher, og det er langtfra kun højteknologiske virksomheder der kan kaldes »Born Globals«. Det er et valg, som den enkelte virksomhed foretager.
Som formanden for iværksætterforeningen Nicolai Seest skriver i dette nummer, så er globaliseringen en enestående chance. Grib den!
 

Del indlægget