EU-penge til dit projekt?

23. februar er sidste frist, hvis man vil gøre sig håb om at få del i de EU Socialfondsmidler, der er øremærket iværksættere.
Pengene kan søges til projekter, der fokuserer på udvikling af iværksætter- og innovationskompetencer; etablering af udviklings- og erfaringsnetværk; eller styrkelse af iværksætterkulturen i uddannelsessystemet.
Man skal tænke stort, hvis man vil have støtte til sit projekt. Som hovedregel skal den samlede finansiering være budgetsat til minimum 3 millioner kroner.
Ansøgningsskema til EU’s Mål 3-program kan hentes på Socialfondens hjemmeside: www.socialfonden.dk

Del indlægget