Patent- og Varemærkestyrelsen har sammen med Kulturministeriet produceret en ny informationsside, hvor du kan læse om mulighederne for patent-, design- og ophavsretlig beskyttelse af koncepter, ideer og spil. Hemmeligholdelsesaftaler, notarstempel og domænenavnsretten gennemgås også kort.
www.dkpto.dk/brochurer/html/spil_og_koncepter/index.htm