Automatik med sikkerhedsventil

Kunderne vil lave mere og mere selv, og vil ikke betale i dyre domme for at deres rådgiver anvender standarddokumenter. Det er filosofien bag Stakemanns tilbud til iværksættere og andre, der har brug for at få stiftet et selskab.
»95 pct. af selskaberne bestilles online, men hvis man ikke er i stand til at gennemføre en onlinebestilling, så har vi også et tilbud, hvor man for kr. 2.000 ekstra kan få den nødvendige rådgivning,« fortæller Stakemanns direktør Kim Madsen.
Stakemann har over de sidste 10 år leveret over 12.500 selskaber, heraf alene 1500 i 2003. Det gør virksomheden til den ubestridt største selskabsleverandør herhjemme. Omsætningen fordeler sig med en tredjedel på henholdsvis revisorer, advokater og virksomheder/iværksættere.
»Vi er specialister i aktieselskaber og anpartsselskaber. Vi har potentielt 3.800 advokater og mindst lige så mange revisorer der handler med os, så hvis der sker ændringer på området hører vi helt sikkert om det,« siger Kim Madsen.

Bestillingsprocessen

Når en kunde bestiller et selskab hos Stakemann, foregår det oftest online ved at kunden udfylder navn, adresse, formål, hvem der skal sidde i bestyrelsen og udgøre direktionen, osv. Men processen er bevidst ikke fuldstændig automatiseret, i og med at de indtastede oplysninger behandles manuelt af medarbejderne hos Stakemann.
»Det er en sikkerhedsventil. Vi gør det manuelt for at sikre, at der ikke begås fejl og at lovgivningen overholdes. Vi scanner alle vores ordrer, også dem vi får fra professionelle rådgivere. Bagefter bliver oplysningerne så flettet med et Word-dokument, og derefter checkes det hele igennem igen af en ny kollega, så vi tilstræber, at der er nul fejl,« siger Kim Madsen.
Ofte er selskaberne allerede stiftet i Stakemanns navn, og rent teknisk foregår der så en overdragelse til køberen af selskabet. Historisk er denne procedure begrundet i, at der tidligere var op til seks måneders registreringstid i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvad man i mange tilfælde ikke kunne vente på. I dag er det især planlægningshensyn der gør at man anvender metoden, idet kunden kan erhverve eller stifte et selskab med CVR-nummer når som helst.

40 års erfaring
Virksomheden med salg af selskaber er etableret af landsretssagfører Per Stakemann for over 40 år siden, og har eksisteret som advokatfirma gennem fem generationer.
»Det startede med, at han stiftede et par selskaber til sine egne klienter på grund af den lange registreringstid. Men hurtigt kom der forespørgsler fra andre advokater, som hørte at han havde selskaber på lager. Så stiftede han 10 selskaber mere, og de blev også hurtigt solgt,« fortæller Kim Madsen.
Efterhånden som rygtet bredte sig, steg både efterspørgsel og lagerbeholdning, og snart blev navnet Stakemann synonymt med færdigregistrerede selskaber.
Efter Per Stakemanns død i 1998 har Kim Madsen tegnet virksomheden. Under hans ledelse er butikken udvidet med nye forretningsområder, og de gamle forretningsgange er moderniseret, så Stakemann fortsat kan forsvare at kalde sig for en nem, hurtig og billig leverandør – og gerne bøjet i superlativ:
»Vi vil gerne være det hurtigste og nemmeste sted at få et selskab. Og så er pris selvfølgelig også en faktor,« siger Kim Madsen, hvis basale filosofi er, at de ting som ikke kræver juridisk rådgivning skal være let tilgængelige.
Stakemann har flere ydelser på vej, som er rettet mod iværksættere, blandt andet en onlineløsning, hvor iværksættere mod betaling kan hente aftaler til forskellige situationer, f.eks. direktørkontrakter, ansættelsesbeviser, og diverse dagligdagsdokumenter. Igen er filosofien let tilgængelighed:
»Hvis man allerede ved hvordan man gør, så vil man gerne gøre det selv,« slutter Kim Madsen.

Del indlægget