Vækstfondens 10 bud

1. Start sammen med andre
Find allerede fra starten partnere med kompetencer, som komplementerer dine egne – og helst personer med ledelseserfaring. Det betyder også, at du må være realistisk om dine egne styrker og svagheder. Ellers får I ikke samlet de fornødne kompetencer. Ansæt en professionel ledelse, når det er nødvendigt.

2. Gå efter mesterværket frem for den hurtige gevinst
Overvej dine bevæggrunde for at starte virksomhed og lad dig motivere af ønsket om at skabe noget ekstraordinært. Ambitioner om penge og kontrol er sjældent nok

3. Start med en forretningsplan – og brug den
Sørg for at arbejde efter en velgennemtænkt forretningsplan, der løbende justeres i forhold til udviklingen i markedet. Strategien og målsætningerne for virksomheden skal hele tiden være på plads.

4. Start med kunden – og tænk globalt
Hav fokus på markedsføring og salg fra starten. Det er vigtigt at være meget lydhør over for feedback fra markedet og sørge for at indarbejde det i produktudviklingen. Inddrag kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere mm. i produktudviklingen, så du er rustet til internationalisering. 

5. Skab struktur og klarhed i beslutningerne
Du er ansvarlig for at skabe gode beslutningsproces-ser, som optimerer ressourceallokeringen og skaber rammerne for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Hav allerede fra start af fokus på struktur og processer, herunder  økonomistyring.

6. Start med penge nok
Rigeligt med kapital fra virksomhedens start giver ro til at koncentrere sig om at udvikle virksomheden frem for at bruge ressourcer på at rejse kapital hyppigt.

7. Start med slutningen i sigte
Hav en exitstrategi for, hvordan du giver investorerne deres investering tilbage med et rimeligt afkast. Og sørg for at give exit en fremtrædende plads i den løbende forretningsudvikling, så du er klar til at gribe muligheden, når den byder sig.

8.  Vælg investorer og bestyrelse med omhu

Lav en ønskeliste til kompetencer hos investorerne og bestyrelsen. Inddrag personer med godt kendskab til dit produkt og dit marked, og sørg for at der også er viden og erfaringer inden for øvrige discipliner af virksomhedsudvikling – økonomi, finansiering, ledelse og strategi. Vær ikke bange for at betale meget for at få tilført de rigtige kompetencer – kvalitet koster

9. Indgå strategiske samarbejder
Gå efter at opbygge strategiske samarbejdsaftaler med markedets større veletablerede aktører, som kan understøtte forretningsudviklingen

10. Byg et stærkt netværk – og brug det
Succes for din virksomhed kræver adgang til et bredt netværk. Find og dyrk kontakter, der kan åbne døre til de rette personer og virksomheder f.eks. hos potentielle samarbejdspartnere og kunder

Kilde: Vækstfonden
 

Del indlægget