Børn af fattige og middelklasseforældre går ikke kun glip af pengene. De går også glip af lærdommen om penge, og det er langt værre. Er du en af de uheldige, er der hjælp at hente i den amerikanske best-eller »Rich Dad, Poor Dad«, der er skrevet af iværksætteren og investoren Robert T. Kiyosaki. Et par hundrede siders komprimeret opdragelse i det tankemønster, der skal til for at opnå økonomisk frihed, og samtidig et opgør med den måde at anskue verden på, som ifølge Kiyosaki kendetegner det amerikanske skolesystem og lønmodtagersamfund: At lykkens vej hedder en god uddannelse og et godt job med mange medarbejdergoder.
Glem det, siger Kiyosaki. Han lancerer begrebet »rotte-ræser« om de mennesker, hvis udgifter stiger i takt med deres øgede lønmodtagerindkomst, indtil de til sidst sidder ubehjælpelig fast i en økonomisk skrueklemme, uden andre handlemuligheder end at blive ved med at
arbejde hårdere og hårdere. Når kun de færreste bliver velhavende er det fordi de helt banalt ikke kender forskellen på et aktiv og et passiv. De bruger deres penge på passiver, som defineres som alt det, der tager penge ud ad lommen på folk – blandt andet det hus man bor i og den bil, man kører i. Et aktiv, derimod, tjener penge til dets indehaver, og Kiyosakis råd er derfor at opbygge aktiver før man begynder at købe luksusgoder. Når så aktiverne begynder at give afkast, kan man købe de ting man ønsker sig. Som forfatteren selv formulerer det: »Rich people acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities, but they think they are assets.«

Viden er vejen frem
Aktiver findes i mange afskygninger, som f.eks. virksomheder man ejer, men som ikke kræver ens tilstedeværelse (for så er det et job); aktier og obligationer og andre værdipapirer, ejendomme, intellektuelle rettigheder der genererer royalties (f.eks. musik, manuskripter, patenter), og alt andet som har værdi, skaber indkomst, stiger i værdi og har et marked.
Alt dette er selvfølgelig ikke noget, man uden videre kommer i besiddelse af, så derfor anbefaler Kiyosaki at man bruger mange kræfter på at øge sin indsigt i økonomi, ens »finansielle intelligenskvotient«. Det indebærer kendskab til regnskab, investering,
markedet og jura. Masser af hårdt arbejde er i det hele taget en del af løsningen på en slunken bankbog.
Og er det ikke nok, giver »Rich Dad, Poor Dad« også bud på hvordan man overkommer de øvrige barrierer man kan møde, lige fra frygt til arrogance.

Læs den
At »Rich Dad, Poor Dad« er en amerikansk bog tager man ikke fejl af. Pointerne skæres ud i pap og gentages til bevidstløshed, og mange vil sikkert irriteres over forfatterens populariserende skrivestil, der grænser til babysprog.
Men man er alligevel solgt. Bogen sælger nemlig sig selv på hver eneste side med dragende overskrifter, som man let gennemskuer men ikke desto mindre falder for. Hvem vil ikke gerne vide, hvordan »De rige opfinder penge«, som et af kapitlerne hedder. Eller hvordan man »undgår en af livets største fælder«, som et afsnit lover at svare på. Men selv sælgende overskrifter narrer ikke den kritiske læser, og den egentlige grund til at læse bogen er da også, at der er gods i Kiyosaki. Banale som hans pointer kan synes, har han fat i den lange ende. Det er vitterligt de færreste der gør som han foreskriver, og det virker indlysende at man dårligt kan undgå at nå et godt stykke vej mod tinderne hvis man følger opskriften og bringer de ofre, den kræver.
Hos de læsere, der er lønmodtagere af sind, ender bogen nok på hylden blandt de andre selvhjælpsbøger – dens råd er alt for besværlige at følge. Erfarne iværksættere vil ikke finde noget nyt i den, sådan opfører de sig jo allerede. Mindre erfarne iværksættere og selvstændige vil få bekræftet nogle anelser, de sikkert allerede har, og som sådan er bogen glimrende, for som iværksætter kan man ikke blive bekræftet nok i, at det faktisk er resten af samfundet, der er galt på den. Derfor er vores anbefaling: læs den!

»Rich Dad, Poor Dad – What the Rich Teach Their Kids about Money – That the Poor and Middle Class Do Not!«. Af Robert T. Kiyosaki. Warner Books, 1997. Set på Amazon.com til £3,99.