Sæt din viden i værk

På Blågårds Plads (i København, red.) i Medborgerhuset er et nyt iværksætterprojekt for akademikere netop startet op. Tyve akademikere med tyve meget forskellige forretningsidéer er i august 2004 startet på en fem-måneders iværksætteruddannelse – der skal skabe rammerne for at sætte deres »viden i værk«.
Deltagernes forretningsideer falder bl.a indenfor medieundervisning, stress-håndtering, it-løsninger, miljøløsninger, rådgivning i Neo Feng Sui-indretning, professionel coaching, formidling af økologi, teambuilding via billedkunst, historiefortælling, kommunikationsråd-givning og kursusvirksomhed. Uddannel-sesmæssigt spænder kursisterne over ingeniører, cand.mag.’ere, samfundsfaglige, merkantilt uddannede, lærere osv. Viden i Værk udgør et pilotprojekt finansieret med regionale midler fra Den Europæiske Socialfond i Københavns Amt og har til formål at tilføre deltagerne iværksætterkompetencer.
Initiativet til projektet – som kommer fra iværksættervirksomheden Katalyst – udspringer af et ønske om at udvikle og synliggøre iværksætterstøtte målrettet højtuddannede, der vil starte virksomhed indenfor videnservice. En branche, der trods stor vækst ofte forsvinder i den offentlige debat om iværksættere. De senere års opmærksomhed på iværksætteri har fokuseret på at forbedre vilkårene for de såkaldte vækstiværksættere – ofte begrænset til højteknologiske brancher som f.eks. IT og biotech. Samtidigt finder man den største vækst blandt iværksættere i Danmark indenfor vidensintensiv forret­nings­­service.
Især kvindelige iværksættere – som nu ifølge Global Entrepreneurship Monitor kun i gennemsnit udgør 25% af Danmarks iværksættere – er højt repræ­senteret i denne branche. Et væsentligt innovativt potentiale hos denne gruppe er netop at de udvikler nye koncepter baseret på kreativ tænkning og nichemarkeder, som de er bedre til at spotte end mændene. For både mandlige og kvindelige vidensiværksættere gælder, at de baserer deres forretningsidé på deres solide og unikke faglige viden og de tøver ikke med at afprøve nye forretnings- og organisations­modeller.

Mobiliser ressourcerne
Projekt Viden i Værk ønsker at mobilisere uudnyttede ressourcer hos gruppen af ledige akademikere i Københavns Amt primært gennem innovativ metodeudvikling der sikrer en fortsat større vækst og bedre overlevelsesevne for netop denne gruppe iværksættere.
Politisk kan projektet ses som en opfordring til, at politikere, erhvervsfolk, forskere, iværksætternetværk og foreninger tildeler vidensiværksættere en større anerkendelse. Vidensiværksættere løser i stigende grad samfundsopgaver på et arbejdsmarkedet, der har ændret sig radikalt de seneste 20 år, og hvor vi ser en tendens til at stadig flere forretningsområder udliciteres og nye virksomhedsformer og netværksorganisationer myldrer frem.
Dynamikkerne på det forandrede arbejdsmarked kan ligeledes inspirere til at udfordre tidligere tiders vækstmodeller, hvor et (»firseragtigt«, men stadig fremherskende) økonomisk paradigme for vækst handler om at skabe store højteknologiske (trekants-)organisationer med mange ansatte. Som supplement til en sådan vertikal vækstmodel kunne man tale for en mere horisontal netværksbaseret vækstmodel, hvor mange små virksomheder genererer arbejde og økonomisk vækst for hinanden i forskellige fleksible samarbejds-konstellationer med andre iværksættere og SMV’ere. De nye organisationsformer skaber samtidigt muligheder for at bruge og sammensætte viden på innovative måder.
Vidensiværksætterne er her frontløbere, som kan imødekomme og tilpasse sig vidensamfundets foranderlighed ved at finde løsninger på nyopståede behov, og ved at etablere nytænkende virksomheder. Og muligvis kan de – med velfortjent støtte, rådgivning, finansieringsmuligheder og anerkendelse – opmuntres til at satse lidt større, til at turde flyve lidt højere, således at de i tillæg til deres kreative og udviklende brug af viden også kan udvikle et større vækstpotentiale i nye levedygtige virksomheder.

Del indlægget