Coaching er endnu et af de buzzwords, der uden tvivl med tiden vil blive optaget i nudansk-ordbogen. Det er ikke kun ledere, men også alle andre, der tager deres karriere seriøst, der kan have behov for og glæde af at blive coachet. I al sin enkelhed handler det om at få hjælp til udleve sit fulde potentiale og leve et liv i balance, som kursuslederen og forfatteren Sofia Manning udtrykker det.
Hun har netop udgivet bogen Coaching, som er en lettilgængelig indføring i, hvordan man coacher og hvordan man lader sig coache.
Bogen kan godt virke lidt skræmmende, hvis man hører til typen, der i forvejen stejler over damebladenes velmente artikler om selvudvikling. Stilen bærer præg af, at Sofia Manning er uddannet i og har opholdt sig i USA de seneste fem år, hvilket nok vil få særligt mandlige læsere til at synes, det bliver lige følsomt nok. Men hvis man ser gennem fingre med banaliteterne, er der også mange gode råd at hente til, hvordan man skaber motivation og når sine mål.
Sofia Manning er kun 29 år, og det synes derfor imponerende, at hun har nået at afholde 5000 coachingsessioner. Men det alene kan også være et bevis for, at hun netop har fundet nøglen til, hvordan man skaber det professionelle liv, som man ønsker sig.