Syddansk Universitet står bag en ny undersøgelse, der viser, at medarbejdernes alder har større positiv effekt på nye virksomheders vækst end deres uddannelsesniveau. 4000 danske virksomheder har deltaget i undersøgelsen, og de virksomheder, der havde en høj vækst var kendetegnet ved en lav gennemsnitsalder i medarbejderstaben. Universitet vurderer, at det hænger sammen med at unge generelt er mere risikovillige og har mere gå-på-mod.
Skal man bruge undersøgelsen som middel til at skabe vækst i sin virksomhed, skal det dog nævnes, at tallene også viste, at lederposterne bør besættes af folk med mindst fem års erfaring i branchen.