Tryghed går sejrsgang

Iværksætterniveauet i Danmark fortsætter sit fald. Det er blandt de ting man kan læse i den netop offentliggjorte rapport fra projektet Global Entrepreneurship Monitor (GEM). I 2003 var 1 ud af 17 voksne danskere (5,88 pct.) involveret i opstart af nye virksomheder eller ejer og leder af en virksomhed, der er under 3½ år gammel. I 2002 var niveauet 1 ud af 15 (6,67 pct.), mens det i 2001 var 1 ud af 12 (8,33 pct.), altså et fald på næsten 30 pct. på to år.
Gennemsnittet for de lande, der del-tager i GEM-undersøgelsen, er 1 ud af 11 voksne (9,09 pct.) og ser vi på vore nordiske naboer, ligger vi lavere end Norge, hvor 7,5 pct. er iværksættere, men højere end Sverige, der kun har ca. 4,12 pct. iværksættende indbyggere. USA, som ofte nævnes som et land med en livlig iværksætterkultur, ligger i 2003 på 11,90 pct. af befolkningen. Et niveau som det amerikanske mener professor Torben Bager fra Syddansk Universitet, der er ansvarlig for den danske del af undersøgelsen, godt at vi kan ønske os at nå:
»Vi kan godt stræbe efter at indhente gabet til f.eks. USA med vores eksisterende erhvervsstruktur. Men lande med et ekstremt højt iværksætterniveau som Uganda eller Venezuela har en helt anden erhvervsstruktur som giver mange iværksættere, hvis der f.eks. er mange små landbrug. Sådanne lande skal vi ikke sammenligne os med.«

Dårlige konjunkturer

Det er besnærende at mistænke enden på dotcom-perioden for at være medvirkende til det kraftige fald i iværksætterniveauet. Men så enkelt er billedet ifølge Torben Bager ikke:
»Det har at gøre med det bredere erhvervsklima. Når væksten går ned er iværksættermulighederne færre, og kobler man det med folks generelle forsigtighed får man faldet. Dotcom fylder ikke så meget i det samlede billede, der jo dækker alle brancher og ikke kun IT,« minder han om.
En interessant konstatering i rapporten er, at andelen af intraprenører i forhold til iværksættere er steget til 46 pct., det højeste blandt GEM-landene. En nærliggende konklusion er at det især er risikoviljen der halter i Danmark, og ikke lysten til at arbejde med nye projekter. En af årsagerne til den lave risikovilje er formentlig det veludbyggede velfærdssystem her i landet og en svag iværksætterkultur, mener rapporten.

Kvinderne taber terræn
Fra 2002 til 2003 faldt kvinders andel af iværksættere fra 33 pct. til 25 pct., hvilket er bundrekord i dansk GEM-historik. En sådan udvikling har givet anledning til, at holdet bag GEM-rapporten er gået i detaljer med forskellen på kvindelig og mandlige iværksættere i årets rapport. Til dette formål har man blandt andet stillet fem spørgsmål til undersøgelsens kvalitative respondenter, der vedrører respondenternes syn på i hvor høj grad kvinder opmuntres til at starte for sig selv. På alle fem spørgsmål er svarene overvejende positive, men i varierende grad. Mindst positive er svarene på spørgsmålet »women are encouraged to become self-employed or start a new business«, mens de mest positive svar kom på spørgsmålet »women have the same level of knowledge and skills as men to start new business.« I alle deltagende lande er udfaldet af disse spørgsmål dog positive, og Danmark lander på en 20. plads ud af 31 med bemærkningen om, at det må kunne gøres bedre.
Størstedelen (58 pct.) af de virksom-heder der blev startet i 2003 havde etableringsomkostninger på under kr. 250.000, mens kun 13 pct. brugte mere end 1 million for at komme i luften. Spektret af svar lå fra kr. 5.000 til kr. 30 millioner. Iværksætteren bidrager gerne selv med omtrent halvdelen af beløbet, dog mindre hvis etableringsomkostningerne var meget høje. Det er især mændene der starter virksomheder med høje etable-ringsomkostninger, idet kun 2 pct. af virksomhederne der blev startet af kvinder kostede over kr. 200.000 at etablere, og ingen kostede over kr. 400.000.

Dystert billede
GEM-rapporten indeholder foruden disse facts en vurdering af markedsekspansionspotentialet og vækstforventningerne hos iværksættervirksomhederne, som rapporten samlet set mener tegner et dystert billede af forventningerne til fremtiden. Rapporten konkluderer også, at danske iværksættere har en forkærlighed for hjemmemarkedet.
GEM’s hovedanbefaling til regeringen var at fokusere mere på at udvikle den såkaldte entreprenante kapacitet, altså kvalifikation og motivation til at blive iværksætter. Interesserede kan læse mere på www.sam.sdu.dk/cesfo/ og  www.gemconsortium.org.

Del indlægget