I Danmark og resten af EU er der regler mod SPAM. I grove træk går SPAM-forbudet i markedsføringslovens §6a ud på, at en erhvervsdrivende ikke må sende markedsføringsmateriale per e-mail, SMS, telefax, e. lign., medmindre modtageren forinden har bedt om det. Dog må en erhvervsdrivende gerne sende markedsføringsmateriale per e-mail til bestående kunder, forudsat at kunden ikke tidligere har frabedt sig sådanne henvendelser.Uanset dette forbud fyldes indbakker dagligt med e-mails med tilbud om mirakelpiller, patches, økonomiske løfter mv. Flere erhvervsdrivende har allerede fået rettens ord for, at de har handlet i strid med markedsføringslovens § 6a ved udsendelse af SPAM. Sø- og handelsretten har i en enkelt sag takseret bøden pr. udsendelse til ca. kr. 100; en bøde, der blev fastsat ud fra virksomhedens ringe størrelse og omsætning. Dermed har retten ladet en dør stå på klem for, at bødeniveauet kan blive højere, hvis det er mere velkonsoliderede virksom­heder, der over­træder forbudet. I december 2003 fik et mobilselskab et bødeforlæg på 1 mio. kr. fra Forbrugerombudsmanden for at have sendt et større antal e-mails til kunderne, hvoraf angiveligt kun 10 pct. af modtagerne havde accepteret at modtage e-mails. Herudover havde mobilselskabet udsendt et stort antal SMS’er til en konkurrents kunder. Mobilselskabet har afvist at betale bødeforlægget, og sagen skal derfor nu afgøres af Sø- og Handelsretten i København. Forbrugerombudsmanden er det offentliges vagthund i forhold til SPAM, og i lyset af hans store engagement i området og det store kundepotentiale, som markedsføring via elektronisk post udgør, vil de kommende år ganske givet føre til flere sager om SPAM. Opt-in og opt-out Udgangspunktet i § 6a er et forbud mod udsendelse af markedsføringsmateriale per e-mail, SMS mv., medmindre modtageren forinden har givet sit udtrykkelige samtykke. Dette kaldes en opt-in-regel, da kunden aktivt skal tilvælge sig modtagelsen af markedsføringsmaterialet. I juni 2003


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind