Omlægning af servicetilbud til nystartede virksomheder

15 nye erhvervsservicecentre slog dørene op 1. januar. Her kan nystartede virksomheder med færre end 50 ansatte søge gratis vejledning. Centrene erstatter bl.a. de tidligere TIC-Centre og er i første fase støttet af Erhvervs- og Boligstyrelsen. De nye centre skal i højere grad end de tidligere iværksætterkontaktpunkter involvere private virksomheder i rådgivningen. Regeringens hensigt er at skabe en enstrenget og mere effektiv rådgivning af iværksættere, men omlægningen har mødt en del kritik.
Centrene kan blandt andet hjælpe iværksætterne med at skabe netværk, etablere mentorordninger og anvise relevante kurser. En nystartet virksomhed kan modtage op til otte timers gratis vejledning hvert år. På tlf. 70 20 10 15 kan man blive henvist til det nærmeste erhvervsservicecenter. Iværksætteren ser i næste nummer nærmere på den nye Erhvervsserviceordning.

Del indlægget