Innovationsråd for nye idéer og initiativer

I 2010 skal Danmark være med i toppen af den europæiske elite på innovations- og iværksætterområderne, lyder  regeringens målsætning. Hvis det mål skal opfyldes, kræver det et tæt samspil mellem erhvervslivet, statslige og regionale myndigheder samt forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner. Derfor har Økonomi- og Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, FUHU, Finansrådet, Danfoss og Novozymes samt Huset Mandag Morgen taget initiativ til et samarbejde mellem de toneangivende aktører inden for innovation og iværksætteri i Danmark:
•    Erhvervslivet – private virksomheder og interesseorganisationer
•    Offentlige myndigheder
•    Forsknings- og uddannelsesinstitutioner
•    Andre relevante organisationer

Det er blevet til Innovationsrådet, et netværksforum, der skal udvikle nye ideer og initiativer, og et nyskabende laboratorium for, hvordan offentlig-private samspil og partnerskaber kan løfte innovations- og iværksætterområdet i Danmark. Se mere på www.innovationsraadet.dk

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk