Find din bestyrelse gennem Connect Denmark

Netop som vi på Iværksætteren sætter fokus på bestyrelser i iværksættervirksomheder lancerer netværksorganisationen Connect Denmark et nyt netværk, som skal hjælpe iværksættere med at komme i kontakt med erfarne og kompetente erhvervsfolk.
Connect Denmark er en non-profit organisation der hjælper vækstiværksættere skridtet videre, og netop identificeringen af kandidater til en bestyrelse er det område, iværksætterne oftest spørger Connect om. Mange innovative og vækst-orienterede iværksættervirksomheder har allerede fået kontakt til fremtidige bestyrelsesmedlemmer gennem Connect, men nu formaliseres arbejdet.
»Vi ønsker både at kvalificere vores medlemsbase af erhvervsfolk, og at udvide den. Behovet er nemlig stort,« sagde Dorte Wiene, direktør for Connect Denmark, ved lanceringen i januar.

Søg på kompetencer
Bestyrelsesnetværket bliver en facilitet, hvorigennem iværksætterne kan komme i kontakt med folk, der besidder de kompetencer, som den pågældende iværksætter måtte have brug for i sin bestyrelse. Det kan være kompetencer til sparring, generel ledelse eller helt specifikke arbejdsområder.
Netværket kommer til at bestå af en række nøje udvalgte medarbejdere på partner-, direktions- og funktionschefniveau hos Connects medlemmer og sponsorer.
»Iværksætterne vil kunne søge i en database med afsæt i de primære kompetencer, som de søger. Derudfra vil man kunne udvælge de kandidater, man ønsker et interview med. Herefter har Connect Denmark ikke mere med processen at gøre,« fortæller Jakob Stengel fra Chubb Insurance Company of Europa S.A, der sammen med Erik C. Lund fra IBM og Klaus K. Jacobsen fra Louiz har udgjort arbejdsgruppen til bestyrelsesnetværket. Aftalen indgås således direkte mellem iværksættervirksomheden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Ideen for medlemmerne

For at stille sig til rådighed som bestyrel-sesmedlem i bestyrelsesnetværket skal man være medlem eller sponsor af Connect Denmark. Medlemsvirksomhederne vil selv skulle vælge de personer, der sidder i netværket, og en person vil kun sidde i netværket sålænge hun eller han er ansat i medlemsvirksomheden. Der er dog også mulighed for at tegne et personligt medlemskab.
Til gengæld sørger Connect for at opkvalificere deltagerne i bestyrelsesnetværket via workshops i relevante emner som erhvervsjura, bestyrelsesansvar, praktisk bestyrelseserfaring og aflønningsmodeller, virksomhedsøkonomi, rapportering og controlling. Værdien for medlemsvirksomhederne er herudover at tilbyde deres ansatte en mulighed for faglig og personlig udvikling udover hvad jobbet ellers byder på.
For iværksætterne er det gratis at benytte den nye service.

Opdragelse nødvendig

Lanceringsmødet i januar var overordentligt godt besøgt, og Connect måtte sige nej til mange interesserede. I den efterfølgende spørgesession mente flere deltagere, at de unge virksomheder vil skulle opdrages til at leve op til rapporteringskrav og andre ansvar overfor bestyrelsen, idet information er afgørende for at varetage bestyrelsesarbejdet. Men den invending havde Lars Bruhn, IVS A/S, der tidligere på aftenen havde holdt oplæg om bestyrelsesarbejdet i værksvirksomheder, et svar på:
»Det er i virkeligheden godt at virksomheden bruger meget tid på at finde information til bestyrelsen. For så gennemgår direktionen automatisk virksomheden, f.eks. likviditeten, og opdager selv de problemer, der måtte være,« sagde han.
Hertil tilføjer Jakob Stengel: »Bestyrelsen er et sikkerhedsnet. Man kan sove mere trygt om natten som iværksætter – for tingene går aldrig helt som vi tror.«

Læs mere på www.connectdenmark.com

Del indlægget