Danmark i den europæiske iværksætterelite

Iværksættere er vigtige for velstanden i vores samfund. Iværksætterne er med til at skabe innovation og fornyelse, øget konkurrence, forbedret produktivitet og nye arbejdspladser. Det er derfor vigtigt, at vi har en solid iværksætteraktivitet i Danmark.
Men antallet gør det ikke alene. Det er vigtigt, at iværksætterne kommer ind i et vækstforløb, der skaber flere jobs til glæde for hele samfundsøkonomien.
Det er mit mål, at Danmark skal være i den europæiske iværksætterelite i 2010.
I anledning af GEM-rapportens offentliggørelse vil jeg gerne kommentere undersøgelsens resultater i lyset af regeringens iværksætterpolitik.
Ifølge GEM-rapporten ligger Danmark i midterfeltet i Europa, når vi måler befolkningens iværksætteraktivitet. Men GEM-rapporten viser også, at den danske iværksætteraktivitet er faldet siden 2001. Det overrasker mig ikke.
Den internationale økonomiske afmatning og dot.com-krisen lægger en dæmper på iværksætteraktiviteten. Det glæder mig til gengæld, at de anbefalinger, GEM-rapporten kommer med til forbedring af det danske iværksættermiljø, er i tråd med regeringens indsats, som netop er lanceret sidste år for at øge iværksætteraktiviteten. Regeringens initiativer er målrettet rammevilkårene for iværksætterkulturen, uddannelsesområdet og virksomhedernes adgang til finansiering.
Fem principper er styrende for de mere end 40 nye initiativer, regeringen har sat i gang. Initiativer, som vel at mærke både er målrettet en forbedring af vækstvilkårene for nye virksomheder og en styrkelse af den brede iværksætter- og selvstændighedskultur:
 
Bedre økonomisk basis

Lavere skat på arbejde. Mere effektivt kan det næppe gøres. Det er princippet om, at det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats. Men nedsættelse af skatten gør det ikke alene.
Der skal også penge til at udvikle og markedsføre produkter. Derfor er vi i samarbejde med private investorer i færd med at etablere en iværksætterfond, der kan investere i nye virksomheder. Og vi er i dialog med pensionsselskaberne om, hvad der skal til, for at de øger deres inve-steringer i nye virksomheder.
Desuden arbejder vi for at skabe et samfund, hvor mennesker, der har gjort et ærligt forsøg, men er gået konkurs, får en anden chance. Vi skal ikke kriminalisere personer, der løber en risiko. Vi har derfor sat som mål, at det skal være lettere at starte igen.

Staten som garant for åbne markeder

Vi skal blive bedre til at anvende de offentlige kompetencer og ideer.
F.eks. skal universiteterne have mulighed for at gøre kommerciel brug af forsk-ningsresultater. Men vi vil mere end det. Fødekæden for flere nye virksomheder skal styrkes. Regeringen har netop fremlagt forslag om at etablere en forsknings- og innovationsfond i milliardklassen.

Stop for unødig forskelsbehandling
Vi skal ikke have regler, der betyder unødig forskelsbehandling af de selvstændige i forhold til lønmodtagere. Vi vil sikre, at borgere ikke skal kæmpe med myndighederne for at blive anerkendt som selvstændige erhvervsdrivende.
Myndighederne skal tage udgangspunkt i den selvstændiges velbegrundede vurdering af, om man er selvstændig. Det betyder for eksempel, at erhvervsdrivende får lettere ved at opnå de fradrag, de har krav på.
Samtidig arbejder regeringen på at sænke de administrative byrder både for lønmodtagere og virksomhedsejere. Hvor regeringen finder, at iværksættere udsættes for unødige administrative krav, arbejdes der på, at få forholdene ændret.

Den åbne skole

Elever og studerende har brug for at møde rollemodeller i form af iværksættere og selvstændige. Det er princippet om at åbne skolerne for en verden udenfor. De studerende skal også have adgang til at blive undervist i, hvordan de starter en virksomhed og griber en forretningsmulighed.
Derfor har regeringen igangsat en række initiativer på uddannelsesområdet, der skal være med til at gøre de danske uddannelsesinstitutioner til verdens førende på iværksætterområdet.

Fra klienter til helte
Iværksættere er blandt samfundets helte.
Vi skal turde hylde dem, der har taget springet ud i en tilværelse som iværksætter. Samfundet skal respektere og bakke op omkring de mennesker, der gør en forskel. Og som vil noget.
Vi sætter derfor  en række aktiviteter i gang, der skal sætte større fokus på iværksætterne i medierne og i befolkningen. Det kan i alle glæde jer til her i løbet af året.
Fem styrende principper, mere end 40 konkrete initiativer, en skattereform. Det er de aktiviteter, vi har sat i gang,  til fremme af iværksætternes vilkår alene i 2003.
I de kommende år følger vi udvikling-en tæt, så vi holder øjet stift rettet mod målet: At bringe Danmark i den europæiske iværksætterelite inden 2010.

Del indlægget