Virk.dk for iværksættere

Den netop lancerede erhvervsportal Virk.dk skal lette kommunikationen mellem virksomhed og myndigheder. Det er også godt nyt for iværksættere.

Nyt iværksætterpanel i Århus

Triste tal om århusianske iværksætteres overlevelsesevne har fået Århus Kommune til at nedsætte et iværksætterpanel. Panelet skal være med til at vurdere kvaliteten af de mange tilbud til iværksættere og sikre, at iværksætterne rent faktisk kender til mulighederne for at få hjælp.Et af panelmedlemmerne Kurt Kragh Sørensen, der også er bestyrelsesformand i det største århusianske […]

Forretningsplanen: Nu både som moppedreng og handy hæfte

To forlag har netop udgivet bøger med titlen »Forretningsplanen«, men ud over navnet, har bøgerne ikke meget til fælles. Den ene er fra JP Håndbøger (billedet til højre) og en let lille sag, der primært skal fungere som et direkte anvendeligt for værktøj for den nystartede virksomhed. Her får man en gennemgang af forretningsplanens forskellige […]

Iværksættere biver fattige pensionister

Når man starter op som selvstændig, er det sjældent pensionisttilværelsen, man tænker mest på. De økonomiske overvejelser handler mere om den nære fremtid, og derfor vælger mange ikke at lægge penge fra til pension. En undersøgelse foretaget af ASE i Århus Amt viser, at en fjerdedel af medlemmerne ikke lægger en krone til side til […]

1/3 vil være iværksætter

Videnskabsministeriet har spurgt 2.600 universitetsstuderende om de har lyst til og mod på at starte egen virksomhed efter studiet. Godt en tredjedel har svaret ja til spørgsmålet, og hver niende har allerede kastet sig ud i livet som virksomhedsejere under studiet. Det er særligt de studerende på samfundsfag, humaniora og IT-studierne, der har planer om […]

Optimister får succes

Enhver iværksætter ved, at det kræver disciplin at være sin egen chef. At det føles fantastisk tilfredsstillende, hver gang man er færdig med en opgave og grænseløst irriterende, når man efter en hel arbejdsdag føler, at man ikke har udrettet noget som helst. Amerikaneren Brian Tracy har skrevet en – ja, meget amerikansk – bog […]

10 mio. kr. til nyt dansk iværksætterakademi

Regeringen har afsat 10 mio. kroner til et nyt iværksætterakademi. Akademiet skal senest i 2005 kunne tilbyde undervisning og have sat forskningsaktiviteter i gang, som skal komme studerende på erhvervsrettede og videregående uddannelser over hele landet til gode. Det skal blandt andet lade sig gøre ved at undervise over internettet.Akademiet er et af elementerne i […]

Det frie initiativ

Hvad får et menneske til at ønske at blive iværksætter? Og til ikke at give op i bestræbelserne på at blive det – eller give op når man er blevet det, og møder modgang?