Dyrk iværksætterpotentialet hos kvinder og etniske minoriteter

Hvordan opfatter du iværksætterkulturen i Danmark?
Den er ikke særlig synlig, og så er den forbundet med en masse besværligheder. Der er alt for mange regler og for meget bureaukrati forbundet med at starte virksomhed, så mange knækker nakken, inden de får begyndt.

Har vi brug for flere iværksættere?
Ja. Ethvert samfund har brug for et vækstlag. Iværksætterne er den underskov, som fremtidens vækst skal komme af. Vi har været gode til at støtte kulturområdet, som har vokset sig stærkt, og det har den danske økonomi gavn af. Men der findes mange andre områder, hvor vi kunne sætte ind.

Hvor ligger potentialet?
To steder: Hos kvinderne og de etniske minoriteter. De to grupper bør vi dyrke mere.
Dem kan man komme i møde ved at satse mere på brancher som mode, design og musik. Det har man blandt andet gjort i England, hvor der har udviklet sig en kæmpe industri på de områder, der giver landet en milliardeksport. Særligt musikindustrien er vokset ud af etniske miljøer, som man bevidst har dyrket og støttet i at få sat noget konkret i værk.
Her ligger også i Danmark et kæmpepotentiale.

Er etniske minoriteter mere motiverede for at starte egen virksomhed end andre danskere?
Blandt etniske minoriteter er der ofte både en stor vilje og lyst til at skabe noget selv. De vil gerne have noget at vise frem, som de kan være stolte af. Samtidig har de en anden opfattelse af, hvor mange timer, man skal arbejde, end mange danskere. De holder i overført betydning åbent, når der er kunder i butikken. Den indstilling er nødvendig som iværksætter.

Hvordan kan man få flere til at starte egen virksomhed?
Vi lever i ekstrem grad i en lønmodtagerkultur, hvor lønmodtagerne har mange rettigheder. Som iværksætter er der ikke noget tilsvarende sikkerhedsnet, hvis man bliver syg, skal på barsel eller har en lav indtjening. Der bør tænkes en større tryghed ind i iværksætterkulturen.

Hvilke politiske tiltag skal der til?
Det er vigtigt at gøre det lettere at klare opstarten. I dag er det alt for risikabelt at starte egen virksomhed. Man bør støtte de mennesker, der er villige til at ofre år af deres liv på at starte en virksomhed op, så de ikke skal sætte hus og hjem på spil.

Hvordan?
En landmand kan ofte få økonomisk hjælp, hvis høsten slår fejl. Iværksætteren skal også have mulighed for at få hjælp et dårligt år mod eventuelt at tilbagebetale noget af beløbet, når der igen er overskud.
– Man bør også tilbyde et ”kørekort” til alle de regler, som iværksættere er nødt til at sætte sig ind i, når de starter virksomhed. Det kunne eksempelvis erhverves på et tre måneders kursus, hvor iværksætteren får løn imens.

Skal iværksætteri på skoleskemaet?
Jeg har ikke ambitioner om at proppe endnu en dimension ind i folkeskolen. Jeg vil hellere tænke i konkrete projekter, der kan være med til at hjælpe iværksætterne med at få de mest fundamentale ting på plads. Et eksempel er Louiz på Holmen, hvor de praktiske rammer er etablerede, så iværksætterne kan koncentrere sig om det kreative.

Hvorfor er det vigtigt for dig som politiker at støtte iværksætterne?
Som SF’er er det min indstilling, at man skal hjælpe de ringest stillede – og det er ikke altid lønmodtagerne.

Hvad er den vigtigste personlige egenskab for en iværksætter?
Kreativitet.

Kunne du selv forestille dig at blive iværksætter?
Jeg har overvejet det tidligere, og tilrettelægger i høj grad mit arbejdsliv som en iværksætter. Jeg arbejder ikke fra klokken 9-16, men når tiden er til det. Det betyder, at jeg kan holde fri, når der er hektisk omkring børnene, og derfor deltager jeg sjældent til fyraftensmøder. Til gengæld arbejder jeg ofte fra kl. 20-23.

Kan du nævne et eksempel på en dygtig iværksætter?

Ja, hvis du tager Shawarma forretningen, der åbnede ved siden af McDonalds på Strøget i København. Det var vovet og er et klassisk eksempel på en virksomhed, der starter op med et nyt produkt, som der som udgangspunkt ikke er en efterspørgsel på. Det er en start med meget ringe vilkår. Men det er lykkedes at skabe en efterspørgsel ved at tilbyde et godt produkt, og i dag har forretningen en høj omsætning. Det har resulteret i flere shawarmabarer og at der er skabt nye arbejdspladser.

Del indlægget