1/3 vil være iværksætter

Videnskabsministeriet har spurgt 2.600 universitetsstuderende om de har lyst til og mod på at starte egen virksomhed efter studiet. Godt en tredjedel har svaret ja til spørgsmålet, og hver niende har allerede kastet sig ud i livet som virksomhedsejere under studiet.
Det er særligt de studerende på samfundsfag, humaniora og IT-studierne, der har planer om at få foden under eget bord.
Undersøgelsen er den første måling af iværksættertemperaturen på universiteterne og vil fremover blive gennemført en gang om året.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk