Vækstvirksomheder skal trække Danmark ud af lavkonjunkturen

Ernst & Young har interviewet og analyseret de 252 vækstvirksomheder, der deltager i vækstskaberkonkurrencen Entrepreneur of The Year, og meldingen er klar: vækstvirksomhederne er en afgørende faktor for udviklingen i dansk økonomi. Tallene taler sit tydelige sprog: 1.477 ejerledede vækstvirksomheder stod i 2007 for en trejdedel af den samlede økonomiske vækst og op imod to tredjedele af nettotilgangen af nye arbejdspladser.
    Nationalregnskabets pendant til virksomhedernes bruttoavance kaldes for bruttoværditilvæksten. Den udtrykker den produktionsværdi, som virksomhederne har skabt, minus forbrug i produktionen. Udviklingen i bruttoværditilvæksten er således et udtryk for den overordnede værdiskabelse her i landet; fra 2006 til 2007 steg den med 50,7 mia. kr. I samme periode steg vækstvirksomhedernes bruttoavance med 16,6 mia. kr. Det svarer til, at hele 32,7 pct. af stigningen i bruttoværditilvæksten – og dermed af den overordnede værdiskabelse – kan henføres til vækstvirksomhedernes aktiviteter.
    Målt på evnen til at skabe arbejdspladser imponerer vækstvirksomhederne endnu mere. Samlet set steg beskæftigelsen i den private sektor med 44.835 personer fra 2006 til 2007. I samme periode steg antallet af ansatte i vækstvirksomhederne med 27.647 personer opgjort på koncernniveau. Mere end halvdelen af de danske vækstvirksomheder har aktiviteter i udlandet, og derfor er en del af disse arbejdspladser skabt uden for Danmark. Det ændrer dog ikke ved det overordnede billede af, at en lille, eksklusiv gruppe af danske virksomheder står for en væsentlig del af den økonomiske vækst i Danmark.

Udviklingen i beskæftigelsen
Vækstvirksomhedernes betydning for den økonomiske vækst er tilsyneladende størst i nedgangstider. Tilbage i 2003, hvor dansk erhvervsliv skar næsten 18.000 arbejdspladser væk på ét år, skabte vækstvirksomhederne omkring 8.500 nye jobs og stod samtidig for 43 pct. af værditilvæksten. Derfor er der al grund til at forvente, at vi også i de kommende år skal sætte vores lid til vækstvirksomhederne.
     ”Tallene viser, hvor uhyre vigtigt det er, at vi giver vækstskaberne de bedste arbejdsbetingelser, vi overhovedet kan tilbyde dem. Stat, regioner og kommuner skal ind i kampen og fremme iværksætteri og entrepreneurship og vækst inden for brancher med et globalt vækstpotentiale; de potentielle vækstskabere har også en lang række udfordringer i startfasen, ikke mindst som følge af de administrative byrder, der automatisk kommer med i købet, når man vælger en vej som selvstændig,” siger Søren Strøm, partner i Ernst & Young og direktør for Entrepreneur Of The Year.
    Vækstvirksomhederne forventer fortsat høj vækst men tager færre chancer.
    Trods udsigten til nogle års lavkonjunktur har vækstvirksomhedernes ejere positive forventninger til fremtiden. Af de 252 entrepreneurer, som Ernst & Young har talt med, forventer 88 pct. fortsat vækst i bruttoavance, og 84 pct. forventer fortsat vækst i antal ansatte over de næste tre år. 50 pct. forventer endda en årlig vækst i bruttoavance på over 15 pct.
    De høje forventninger skal ikke tolkes som en manglende erkendelse af, at erhvervslivet går hårdere tider i møde. 63 pct. af entrepreneurerne anser de økonomiske konjunkturer som den væsentligste risiko i forhold til virksomhedens videre vækst og samtidig er deres risikovillighed faldet til det laveste niveau i fem år.
    ”Sådan som markedet ser ud i dag, er det vigtigt at have overblik over virksomhedens likviditet og kunne forudse, hvordan risici i markedet påvirker virksomheden. Hvis man skal sige noget positivt om det nuværende marked, så er det, at der netop nu er mulighed for ekspansion i form af opkøb til fornuftige priser,” siger Christian Aarosin, partner i Ernst & Young, der har sammensat et team af eksperter fra en række specialafdelinger, der skal hjælpe virksomheder med at komme igennem den aktuelle økonomiske krise.

Vækstvirksomhed defineret

Ernst & Young’s definition af en vækstvirksomhed, er en virksomhed, der lever op til følgende kriterier:

• Virksomheden er ejerledet. Det vil sige, at entrepreneuren er ejer/medejer af virksomheden, som skal være et dansk aktie- eller anpartsselskab. Selskabet må gerne være børsnoteret. Entrepreneuren skal have har haft det overordnede ansvar i mindst to år.
• Virksomheden har eksisteret i mindst tre år.
• Virksomheden havde ved udgangen af det seneste regnskabsår mindst 20 ansatte og har haft vækst i antallet af ansatte, i forhold til det foregående regnskabsår.
• Virksomheden skal have haft minimum 15 pct. vækst i bruttoavance eller i omsætning.
• Det seneste regnskab skal udvise en positiv egenkapital og et positivt resultat

Del indlægget