Politisk slingrekurs skader iværksættere

Jeg har en opfordring til Danmarks nye økonomi- og erhvervsminister:
    Lene Espersen, med mindre du vil genindføre klippekortordningen, så er det afgørende, at du undlader at gøre som dine forgængere for at sætte dit præg på iværksætterordningen.
    Det er ikke fordi, jeg mener, den nuværende ordning er perfekt. Snarere tværtimod – der er god plads til forbedring inden for de nuværende rammer. Men i løbet af de sidste ti år er iværksætterordningen blevet udsat for gennemgribende, strukturelle ændringer i alt fire gange, og ingen af ordningerne har fået lov til at køre mere end et par år eller tre. Det har givet så stor diskonuitet og deraf følgende medarbejderflugt, at vigtig know-how og viden er gået tabt.
    Alt sammen fordi skiftende erhvervsministre har haft behov for at profilere sig og sætte deres eget præg på ordningen. Resultatet er, at iværksætterne i dag er væsentligt ringere stillet og står over for en langt højere grad af forvirring hos de instanser, der skal hjælpe dem.
Katastrofal overlevering
Da klippekortordningen, som blev indført i 1994 og gav en nystartet virksomhed 12 timers gratis rådgivning hos specialister, blev afskaffet igen i 1997, var konsekvensen omgående: Uanset at de iværkcentre som erstattede klippekortordningen lagde store ressourcer i arbejdet, skete der et drastisk fald i antallet af iværksættere, som henvendte sig for at få rådgivning. Endnu flere valgte revisor-, advokathjælp og øvrige specialister fra for at spare – for nogle et fravalg med store konsekvenser.
    Resultat: Færre iværksættere kom godt fra start og udviklede sig til gode arbejdspladser.

Snæver satsning
Med amternes nedlæggelse i 2007 blev hele strukturen på iværksætterområdet ændret igen. I stedet for iværkcentrene har vi nu regionale væksthuse, som skal samarbejde med de lokale erhvervsråd om iværksætterområdet. Mange års lokale iværksætternetværk, viden og know-how er gået tabt med nedlæggelsen af iværkcentrene. Overleveringen, der skulle ske på rekordtid, må ganske enkelt betegnes som en katastrofe – og medarbejderne flygtede tillige i stor stil.
    Samtidig interesserer de regionale væksthuse sig primært for vækstiværksætterne, hvilket resulterer i, at der ikke er megen hjælp at få, hvis man som nystartet selvstændig ikke står over for snarlig vækst. Det gør de færreste i startfasen. Samtidig er satsningen på vækstiværksætterne for snæver, for når alt kommer til alt, er det den store masse af iværksættere og ikke de få vækstiværksættere, der skaber flest danske arbejdspladser.

Inden det er for sent
Jeg har intet at udsætte på hverken iværkcentrenes, væksthusenes eller de lokale erhvervsråds arbejde. Med så mange og så store omvæltninger på så kort tid, ville det være et større mirakel, hvis det var gået anderledes.
    Det er den politiske slingrekurs på et område, stort set samtlige politikere er enige om er afgørende for Danmarks fremtid, der er årsag til den bekymrende udvikling, vi ser i dag. Så derfor:
    Kære Lene Espersen: Vi har behov for at få ro på iværksætterområdet. Hvis du alligevel gerne vil ændre på noget, så genindfør klippekortordningen i de eksisterende rammer. Det ville nemlig sikre, at de lokale erhvervsråd og væksthusene kom i kontakt med mange flere iværksættere end i dag. Inden det er for sent.

Del indlægget