Ny teknologi afslører lynskader

Hidtil har vi ikke haft fuldt kendskab et lyns elektriske parametre og dets komposition. Det kan vi få nu takket være den danske virksomhed North Sensor, der har udviklet et nyt måleudstyr baseret på optisk sensor-teknologi.
    “Teknologien fungerer ved, at vi sender lys gennem en fiber. Når lyset går gennem et diamagnetisk materiale – som eksempelvis glas – vil det blive påvirket af det magnetfelt, lynstrømmen forårsager, hvilket vil få lyset til at dreje. Dette kaldes Faraday-princippet. Drejningen kan måles som ændringer i lysintensitet med en fotodiode og omsættes til en spænding, som er ækvivalent med lynstrømmen. Derudfra kan vi se hvor store strømme, der har været tale om, stigetid på strømmene og energiindholdet i lynnedslaget,” forklarer Steen Feldskov, der er administrerende direktør i North Sensor.
    Men hvem kan så få glæde af den nye teknologi? Ifølge Steen Feldskov er det alle, der gerne vil vide mere om hvad der sker, når lynet rammer tekniske installationer:
     “Det største marked er vindmøllebranchen. Vindmølleparker placeres ofte på utilgængelige steder, for eksempel offshore, hvor det er dyrt og besværligt at komme ud og undersøge, hvilke skader et lynnedslag har påført. Med vores målesystem monteret på møllen kan man vurdere vindmøllens sundhedstilstand uden at besigtige den,” siger Steen Feldskov. Han fortæller, at også flyindustrien har vist interesse for produktet, lige som NASA har fået nys om North Sensors teknologi og gerne vil bruge den til måling af lyns indvirkning på flyvinger. Men det er vindmøllebranchen der i første omgang skal satses på.
    “Det er  lande som Tyskland, England, Spanien, Kina, USA og Indien vi skal have fat i, fordi de i øjeblikket er ved at lave de helt store vindmølleinvesteringer. Anlægsarbejdet af vindmølleparker tager tid, og vi skal være med allerede i udbudsfasen.     Vi kan også lave eftermontage, men det er ressourcekrævende, så det er mere realistisk at satse på nyopsætninger,” siger Steen Feldskov og fortsætter:
    “Vi vil gerne finde en partner, som i forvejen har et godt navn og er veletableret inden for møllebranchen. Så er det meget tænkeligt, at de kan få lov at licensproducere eller sælge OEM-løsninger. På den måde bliver vi så markedsført i samme ombæring,” siger han. (ifs)

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk