Med finanskrisepisken over nakken bliver finansieringsspørgsmålet både ekstra aktuelt og voldsomt debatteret i medierne. Det er vigtigt for os alle, at de virksomheder, som skal bære vores fremtidige vækst ikke bliver sat i stå eller ligefrem lukket pga. midlertidig likviditetsmangel.     Finansieringsudfordringen er dog ikke kun betinget af finanskrisen. Danmarks marked for låne- og venturekapital har heldigvis udviklet sig positivt i mange år, men er stadig plaget af det såkaldte ”dødens gab”. Når virksomheder mangler beløb på mellem en og ti millioner er det nemlig både svært at låne dem i banken fordi risikoen er høj, samt svært at tiltrække investering fordi udbyttemargin er begrænset. Finanskrisen gør bestemt ikke finansieringsmarkedet lettere tilgængeligt, men det er væsentligt at huske, at problematikken også fandtes i højkonjukturtider, og at løsninger skal være langtidsholdbare. Sværere at tiltrække penge DI’s Iværksættere svarede i en undersøgelse allerede for tre år siden at udbuddet af risikovillig kapital er utilfredsstillende. I september 2008 spurgte DI igen sine iværksættere, hvordan de oplevede muligheden for at låne eller tiltrække penge. Kun 10 pct. oplevede at det ikke var blevet sværere at låne penge eller rejse investeringsmidler. 25 pct. svarede ”ved ikke”, mens hele 65 pct. oplevede øgede vanskeligheder med at få finansieret deres forretning. I samme undersøgelse lå ”utilstrækkelig kapital til investeringer” øverst på iværksætternes liste over barrierer for vækst.     Samtidig med at iværksætterne selv satte et bedre finansieringsmiljø på ønskelisten udkom en rapport fra OECD om vilkår for iværksætteri og vækst. Rapporten konkluderer, at Danmark generelt har gode rammevilkår for vækst, men at vi på nogle centrale områder stadig har arbejde foran os.      Den progressive beskatning ligger øverst på listen over udfordringer, skarpt forfulgt af mangel på iværksætteri i uddannelsessystemet. Men som den tredje betydende faktor nævner også OECD’s rapport den begrænsede mængde af risikovillig kapital til


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind